Aktuálně - Archív aktualit

Obecně

Některé z aktualit neztrácejí z roku na rok 100% ze své vypovídací hodnoty, některé musejí ustoupit přetlaku jiných novinek a některé zase vypovídají o dění v minulosti a je škoda je zcela smazat. Pro všechny takové je místo právě zde, v archívu aktualit.

1. 3. 2017

Stálá prodejní výstava firmy Galén skončila

Více jak 10 let probíhala u nás permanentní prodejní výstava firmy Galén.
S přechodem na EET od 1. 3. 2017 byla prodejní akce zrušena.
Obdobný osud potkal i prodej skript Dermatovenerologie. Jejich sehnání možné v Euroverlag, Bolzanova 5, tlf. 724 841 047.
Budeme se snažit, půjde-li to, o uspořádání alespoň jednorázové prodejní akce.

10. 2. 2017

Knižní amnestie

Vážení zapomnětlivci,
na 1. 3. 2017 (St) knihovna LF a FN v Plzni vyhlašuje knižní amnestii - aneb do letního semestru s čistým knihovním rejstříkem.
Pouze tento jeden den můžete vracet knihy, jejichž výpůjční doba již uplynula, a to bez jakýchkoli sankcí.

18. 1. 2017

Beallovy seznamy skončily

Jako těžko uvěřitelnou publikujeme zprávu, že tzv. Beallovy seznamy, které sloužily k ověřování predátorských praktik, z ničeho nic z 2. na 3. týden roku 2017 pravděpodobně definitivně skončily. Slovo pravděpodobně je místě, protože oficiální vyjádření samotného Jeffreyho Bealla (zatím) neexistuje. Spekuluje se také o výhrůžkách nebo o soudním nařízení, které donutily oblíbený a užitečný blog "vypnout". Podobný osud potkal též facebookový i twitterový účet p. Bealla.

Naštěstí existují tzv. snapshoty, které umožní seznamy vidět, ovšem jenom k datu před vypnutím, tedy bez aktualizací. I když Beall vzbuzoval kontroverze, je to citelná ztráta v boji za čistou vědu. Situaci a její vývoj sledujeme. Jednu z posledních zpráv přináší shrnující článek v časopise Science.

17. 1. 2017

Studovna 3 je přísně tichá studovna

Studovna 3 je nyní brána jako tichá studovna. Důvodem změny je mít jednu studovnu pro tichou práci, po které sami studenti volali a Středisko vědeckých informací vyšlo změně vstříct.

2. 1. 2017

Změny v Provozním a výpůjčním řádu od 1. 1. 2017

Středisko vědeckých informací oznamuje, že v součinnosti s opatřením rektora č. 24/2016 došlo od 1. 1. 2017 k následujícím změnám v Provozním a výpůjčním řádu:

  • budou sjednoceny výpůjční podmínky a výše pokuty za pozdní vrácení dle nové celouniverzitní výpůjční matice; z 1 Kč za každý den a titul prodlení na 3 Kč
  • u běžné výpůjčky se mění počet dní absenčního vypůjčení z 90 dní na 30 dní
  • u prezenční výpůjčky se její pozdní vrácení nově zpoplatňuje za každý den a titul částkou 50 Kč

2. 12. 2016

Nové učebnice pro studenty k vypůjčení

Středisko vědeckých informací oznamuje, že v rámci probíhající obnovy knihovního fondu může studentům LFP nabídnout k vypůjčení několik nových titulů učebnic. Aktuální informace spojené s tímto projektem sledujte na našem facebookovém profilu. Upozorňujeme, že se půjčují učebnice pouze v relaci ke studovanému ročníku.

12. 10. 2016

Open Access Week (OAW): 24. 10. - 27. 10.

Open Access Week (OAW) je mezinárodní týdenní akce upozorňující na publikování v režimu open access. Jaké možnosti nebo jaká úskalí to přináší? Dozvíte se na buď v "konzultačních půlhodinách" ve 3 dnech, anebo v panelové diskuzi.

Seminář spojený s panelovou diskuzí proběhne 25. 10. v úterý v rozmezí 16:30 - 18:00 hod.. Tuto a další doprovodné akce po celý OAW pro Vás připravil Mgr. Jan Rendla z SVI. Patronát nad úterní akcí převzala paní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka LFP.

Účast v diskuzi přislíbili

  • doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., KARIM
  • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Biomedicínské centrum
  • MUDr. Karel Ježek, Ph.D., Biomedicínské centrum
  • doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., ústav histologie a embryologie


"Konzultační půlhodiny" v rámci OAW, začátky 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 ve Studovně 2, Pavlovův pavilon:

  • 24. 10. (Po)
  • 26. 10. (St)
  • 27. 10. (Čt)

15. 7. 2016

produkt Web of Science byl prodán

Firma Thomson Reuters prodala Web of Science. Zájemci si mohou přečíst oznámení uvedené v časopise Nature anebo tiskovou zprávu z Thomson Reuters.

1. 3. 2016

SVI od 1. 3. 2016 zprovoznilo nové studovny

SVI zprovoznilo v Pavlovově pavilonu v 1. patře v křídle po bývalém ústavu fyziologie 2 nové studovny. Studovny jsou určeny pro samostudium a tomu odpovídá i jejich provozní doba: Po - Pá: 7:00 - 19:00. Potřebné informace, podmínky užívání, řády naleznete na odkazu Studovny.

Slavnostní otevření s prezentací služeb SVI se bude konat 8. 3. 2016 (Út) od 16:00 hodin za přítomnosti děkana fakulty pana prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.

oživeno: Fotodokumentaci ze slavnostního otevření můžete shlédnout na Facebooku, zrovna tak jako video prezentované na YouTube.

24. 2. 2016

LFP se připojila k iniciativě Rozečti.Se

Lékařská fakulta se prostřednictvím SVI připojila k iniciativě Rozečti.Se. Na adrese http://knihovna.rozectise.cz/LFPUK můžete absolvovat kurzy, které Vás naučí se rozečíst!

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK