Online časopisy

Odběr tištěných časopisů s přerodem tisíciletí doznal změn, většinu časopisecké produkce je možné najít na internetu. Změn se dočkal i přístup vydavatelů, kolem roku 2000 běžně nabízeli k tištěné verzi online verzi zdarma, což již neplatí.

Nezbytnosti na úvod

Časopisy jsou objednávány buď jako jednotlivé tituly, které jsou v knihovně evidovány a následně distribuovány na příslušné kliniky, ústavy a oddělení, pokud nezůstavají u nás ve studovně. Převládající jev je v současnosti ten, že jako organizace vstupujeme do tzv. konzorcií a díky tomu máme přístup do několika stovek online (nejen) časopiseckých titulů.

Je třeba mít na paměti určitá nevyhnutelná omezení, která přístup do elektronické verze doprovázejí:

  • obecně k časopisům nemusí mít rovný přístup uživatelé z LF a z FN
  • některé časopisy nemají články v plném textu vystavené na internetu vůbec
  • jindy není v ceně zakoupené tištěné verze obsažena verze internetová
  • někdy je zase poskytován přístup pouze jednomu uživateli

Portál elektronických časopisů (PEČ)

Zásadní je zjistit, jak to vlastně s konkrétním titulem je. Je zakoupena letos online verze? Od jakého roku je možné plný text získat? Ale třeba je jenom zapotřebí zjistit informaci o ISSN. Odpovědi na tyto otázky, i když jste z FN, Vám dá:


Kromě informací o odběru, vydavateli a dostupnosti je možné z PEČ přejít na plný text. V tomto případě se řiďte informacemi k vzdálenému přístupu, pokud přímý odkaz k cíli nevede.

Mnohé časopisy nepotřebují pro získání plného textu identifikaci v podobě přihlašování, protože se tak děje přes IP adresu, na kterou je přístup aktivován. Tam kde časopisy ještě používají vstupní údaje pro přístup do fulltextu, dbejte na naprosto přesné zadávání přihlašováních údajů a také na následné odhlášení.

Pro méně zkušené uživatele je připraven návod, jak postupovat při přihlašování se do plného textu u konkrétního časopisu.

Mějte na paměti, že POUZE SVI LF UK PLzeň a FN-LK Plzeň zřizuje, popř. mění přihlašovací údaje včetně zadávání IP adres!

Další e-časopisy

Snahou bylo zpřístupnit tituly, které jako fakulta/nemocnice odebíráme. V seznamu jsou připojeny některé časopisy, které nabízejí fulltexty zdarma. Protože jsou mnohdy uvedeny v seznamu přihlašovací údaje a za odběr (=přístupy) fakulta/nemocnice platí, je seznam dostupný POUZE ze sítě LF a FN.


Kromě výše uvedených možností existuje také velmi mnoho časopisů, které vystavují plné texty free:

* přístup může být limitován např. nemožností se dostat do aktuálních čísel - princip embarga

HTML / PDF formáty pro plný text

Je běžnou praxí, že plný text článku je dnes dostupný zpravidla jak ve formátu HTML, tak i ve formátu PDF (Portable Document Format). Výhody druhého jsou především v nezávislosti na OS - text vypadá na všech počítačích stejně. Program Adobe Reader 11.0 pracující s pdf dokumenty je s licencí freeware dostupný i v české verzi.