Online časopisy

Odběr tištěných časopisů s přerodem tisíciletí doznal změn, většinu časopisecké produkce je možné najít na internetu. Změn se dočkal i přístup vydavatelů, kolem roku 2000 běžně nabízeli k tištěné verzi online verzi zdarma, což již neplatí.

Nezbytnosti na úvod

Časopisy jsou objednávány buď jako jednotlivé tituly, které jsou v knihovně evidovány a následně distribuovány na příslušné kliniky, ústavy a oddělení, pokud nezůstavají u nás ve volném výběru. Převládající jev je v současnosti ten, že jako organizace vstupujeme do tzv. konzorcií a díky tomu máme přístup do několika stovek online (nejen) časopiseckých titulů.

Je třeba mít na paměti určitá nevyhnutelná omezení, která přístup do elektronické verze doprovázejí:

  • obecně k časopisům nemusí mít rovný přístup uživatelé z LF a z FN
  • některé časopisy nemají články v plném textu vystavené na internetu vůbec
  • jindy není v ceně zakoupené tištěné verze obsažena verze internetová
  • někdy je zase poskytován přístup pouze jednomu uživateli

Využijte pro hledání údajů o časopise, jeho dostupnosti a odběru náš jednotný systém UKAŽ. Jako vzorový předkládáme záznam o časopise Circulation.

E-časopisy - předplácené i zdarma

Snahou bylo zpřístupnit tituly, které jako fakulta/nemocnice předplácíme. V seznamu jsou připojeny některé časopisy, které nabízejí fulltexty zdarma. Protože jsou mnohdy uvedeny v seznamu přihlašovací údaje a za odběr (=přístupy) fakulta/nemocnice platí, je seznam dostupný POUZE ze sítě LF a FN.

POUZE SVI LF UK a FN-LK Plzeň zřizuje, popř. mění přihlašovací údaje včetně zadávání IP adres!


Kromě výše uvedených možností existuje také velmi mnoho časopisů, které vystavují plné texty free:

* přístup může být limitován např. nemožností se dostat do aktuálních čísel - princip embarga

Formáty HTML/PDF/EPUB pro plný text

Je běžnou praxí, že plný text článku je dnes dostupný zpravidla jak ve formátu HTML, tak i v PDF (Portable Document Format), případně jako EPUB. Výhody PDF jsou především v nezávislosti na OS - text vypadá na všech počítačích stejně. Program Adobe Reader pracující s pdf dokumenty je s licencí freeware dostupný i v české verzi.

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK