ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Databázové zdroje

databáze

Úvodem

Přístup do jednoho konkrétního časopisu je užitečný, ale vydavatelé podle zakoupené licence zpřístupňují řádově desítky až stovky převážně časopiseckých titulů. Fakulta ani nemocnice nemají zakoupené tzv. backfiles, naopak perioda, do čeho se lze plnotextově dostat, je zhruba od 1996 do současnosti (pokud taková retrospektiva dává smysl). Databázové přístupy nejsou vázány jen k časopisům, databáze sdružují data i jiné povahy. Důležité vědět je to, že přímý odkaz/link použijete, když jste v počítačové síti LFP, vzdálený přístup pak pro přihlašování odkudkoli mimo síť LFP.

Druhy databázových zdrojů:

Veškeré elektronické informační zdroje ve vztahu k UK naleznete na Portálu elektronických zdrojů (PEZ): https://pez.cuni.cz/ (doporučujeme uložit si adresu do oblíbených položek Vašeho prohlížeče). PEZ obsahuje záznamy pro celé databáze, ucelené sbírky elektronických knih a časopisů, repozitáře a další nástroje elektronických informačních zdrojů. Naproti tomu pro hledání jednotlivých e-knih, vysokoškolských prací, časopisů a článků v nich použijte UKAŽ.

Následující výčet nenahrazuje hledání v PEZ, ale obsahuje významné placené databázové zdroje zpravidla těch největších vydavatelů, a to ještě ve tvaru, jak je indexuje PEZ:
Academic Search Ultimate, Amboss, American Chemical Society Journals, Annual Reviews, Biomed Central, BMJ Journals Online Collection, BOOKPORT (pro FN), BOOKPORT (pro LF), Cambridge Core, Complete Anatomy, InCites - Benchmarking & Analytics, Journal Citation Reports, Karger Journals, Library & Information Science Source (LISS), Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection, Oxford Academic, ProQuest Ebook, ScienceDirect, SciVal (trial do 31. 12. 2023), Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Thieme MedOne Education, Ulrichsweb, UpToDate Anywhere, Walter de Gruyter, Web of Science, Wiley Online Library.

Další třídění jenom doplňuje situaci s PEZ nebo poukazuje i na jiné významné databázové zdroje.  • KATALOGY - využijete v případech, kdy hledáte detailní údaje o časopisu (např. ISSN, periodicitu), informace o odběrateli časopisu nebo o vlastnictví monografie

  • OSTATNÍ ZDROJE - odkaz poskytuje přehled o dalších informačních možnostech


CITAČNÍ A REFERENČNÍ DATABÁZE
InCites - Benchmarking & Analytics
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
subdatabáze Clarivate pro hodnocení vědy nad daty z Web of Science
tutoriály nejen k InCites
Journal Citation Reports
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
databáze na hledání časopisů s impakt faktorem
video tutoriál k Journal Citation Reports
SciVal (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
subdatabáze Elsevier pro hodnocení vědy nad daty ze Scopusu
omezeno na UK, alternativa k InCites
SciVal - pdf brožura, trial do 31. 12. 2023
Scopus (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
abstraktová, citační a referenční databáze
omezeno na UK, určitá alternativa k Web of Science
od výzkumu k publikování - pdf brožura
Web of Science (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup LFP
přístup na základě konzorciální licence; přístup pro UK, FN a externí uživatele
abstraktová, citační a referenční databáze
video kanál k Web of Science
informační leták k nejpoužívanější Web of Science Core Collection
česká microsite k produktům Web of Science
DATABÁZE VHODNÉ PRO REŠERŠE
Bibliographia Medica Čechoslovaca
zadarmo, základní bibliografická databáze pro české medicínské prostředí
Evidence-Based Medicine Reviews (na platformě OvidSP) (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, kolekce databází pro medicínu založenou na důkazech
informace v češtině
Chemical Abstracts (SciFinder N)
přímý přístup, vzdálený přístup
přečtete si nejdříve podmínky zpřístupnění, omezeno na LF
Medlike
zadarmo, důvěryhodné informace o zdraví a nemoci, projekt Národní lékařské knihovny
Medline (na platformě OvidSP) (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
informace o produktu v češtině
základní bibliografická databáze, data od roku 1946, omezeno na LF
Medline (na platformě PubMed)
základní bibliografická medicínská databáze
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
Medline Plus
obsahuje encyklopedické informace o zdravotních a drogových otázkách, poskytuje adresář lékařských služeb
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
Toxnet
portál s toxikologickými informacemi
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
KATALOGY
Catalogue of the British Library
skvělý katalog, velké množství informací
katalogy Národní knihovny ČR
velké množství údajů, informace i mimo medicínu
katalogy Národní lékařské knihovny (NLK)
velké množství údajů nejen o časopisech
dřívější jednotlivé katalogy NLK sdružuje projekt Medvik - umožňuje i vzdálený přístup
katalog knihovny v Karlsruhe
vynikající katalog zaměřený na oblast německy mluvících zemí
vhodný především na hledání informací o monografiích
knihovní systém Alma - katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň
katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň, více informací v sekci Katalog
OSTATNÍ ZDROJE
BioMed Central
zadarmo, můžete se zaregistrovat
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
obsahuje cca 3300 zpracovaných hesel
Medscape
možnost získání plných textů, přístup si můžete zřídit i samostatně

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK