ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Databázové zdroje

databáze

Úvodem

Přístup do jednoho konkrétního časopisu je užitečný, ale vydavatelé podle zakoupené licence zpřístupňují řádově desítky až stovky převážně časopiseckých titulů. Fakulta ani nemocnice nemají zakoupené tzv. backfiles, naopak perioda, do čeho se lze plnotextově dostat, je zhruba od 1996 do současnosti. Výchozí při určení, do čeho je/není přístup, je zjištění, zda se jedná o přímý odkaz/link nebo zda je nutné použít vzdálený přístup. Následující přehled není vyčerpávající v tom smyslu, že nejsou uvedeny zdroje, které jsou zcela mimo medicínu a týkají se zaměřením jiných fakult UK. Tyto zbývající najdete rovněž na Portálu elekronických zdrojů UK - PEZ.

Typy přístupných databázových zdrojů:

 • KONZORCIA - JEDEN VYDAVATEL
  konkrétní vydavatel zpřístupní buď celou svoji kolekci časopisů, které vydává, nebo pouze část, zpravidla s desetiletou retrospektivou (existuje-li); v seznamu jsou i další e-zdroje od jednoho vydavatele
 • KONZORCIA - VÍCE VYDAVATELŮ SOUČASNĚ
  přístupy pracující na této bázi jsou takové, že se vydavatelský subjekt dohodne najednou s několika vydavateli, kteří mu zpřístupní svoje časopisecké fulltexty (někdy s x měsíčním embargem na plný text), výhodou je systém "vše pod jedním odkazem"
 • CITAČNÍ A REFERENČNÍ DATABÁZE - InCites, JCR, Scopus, WoS
  Journal Citation Reports (na hledání impakt faktorů časopisů), Scopus, Web of Science
 • ČASOPISECKÉ PLNOTEXTOVÉ TITULY ZDARMA
  kvalitní plnotextové přístupy, zpravidla několikaměsíční embargo, rozsáhlá retrospektiva
 • DATABÁZE VHODNÉ PRO REŠERŠE
  můžete si sami vyzkoušet udělat rešerši na téma, které vás momentálně zajímá
 • E-KNIHY
 • KATALOGY
  využijete v případech, kdy hledáte detailní údaje o časopisu (např. ISSN, periodicitu), informace o odběrateli časopisu nebo o vlastnictví monografie
 • ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY
 • OSTATNÍ ZDROJE
  seznam zdrojů nabízí další možnosti, jak být například informován(a) o novinkách v oboru prostřednictvím zasílání zajímavých zpráv emailem nebo vás nasměruje, jak číst e-books


KONZORCIA - JEDEN VYDAVATEL
American Association for Cancer Research Publications (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
Cancer Discovery, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Cancer Immunology Research, Cancer Prevention Research, Cancer Research, Clinical Cancer Research, Molecular Cancer Research, Molecular Cancer Therapeutics
omezeno na UK, licence trvá
American Chemical Society Journals (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
seznam dostupných titulů
omezeno na UK, licence trvá
BMJ Journals Online (#)
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na UK, licence trvá
# zakoupeno mimo CzechElib
Karger Online Journals (#)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do plných textů 86 časopisů z tohoto vydavatelství
roky 1998-2007 zakoupeny formou trvalého přístupu
omezeno na UK, licence trvá
# zakoupeno mimo CzechElib
Lippincott Williams & Wilkins Current Opinion Collection
přímý přístup
omezeno na FN, na stránce vyberte Journals@Ovid Full Text
licence trvá
Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection (#)
přímý přístup, vzdálený přístup
seznam titulů, omezeno na LF, licence trvá
# zakoupeno mimo CzechElib
Lippincott Williams & Wilkins Journal Legacy Archive
přímý přístup, vzdálený přístup
kompletní historický archiv vybraných časopisů LWW, který obsahuje všechna vydání počínaje prvním číslem prvního ročníku až po poslední číslo vydané v roce 1999
omezeno na LF, licence trvá
Micromedex (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
špičková databáze zaměřená na farmakologii a příbuzné vědní obory
omezeno na LF, licence do trvá
Oxford Journals Full Collection (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na LF, licence trvá
Royal Society of Chemistry Gold (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
kolekce Gold - aktuální periodika i kolekce Journal Archives
omezeno na LF, licence trvá
SpringerLink Journals (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
během roku 2005 došlo k fúzi mezi nakladatelstvím Springer a Kluwer
během roku 2015 došlo k fúzi mezi nakladatelstvím Springer a Nature
licence trvá
Taylor & Francis (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do Medical, Science & Technology, Social Science & Humanities Libraries
licence trvá
Thieme E-book Library (CzechElib)
detailní informace
kolekce titulů e-knih - učebnice, referenční příručky a atlasy z oblasti medicíny
omezeno na LF, licence do trvá
UpToDate (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
neocenitelný pomocník pro nalezení rychlé odpovědi na klinické otázky
poskytuje doporučení k léčbě a péči o pacienta
informace v češtině, zdroj není indexován v UKAŽ
Wiley (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do plných textů časopisů z tohoto vydavatelství
v červenci 2008 došlo k fúzi mezi Wiley a Blackwell Synergy
licence trvá
KONZORCIA - VÍCE VYDAVATELŮ SOUČASNĚ
BioOne FullText 1 & 2 (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
kolekce více než 82 plnotextových časopisů od 53 vydavatelů z oblasti biologie a ekologie
EBSCOhost (Academic Search Ultimate) (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
zahrnuje velmi kvalitní multioborové databáze
přístup k fulltextům u některých časopisů
omezeno na LF, licence trvá
JSTOR - Art & Sciences I-III (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
digitální archiv zpřístupňující plné texty vybraných vědeckých časopisů
omezeno na LF, licence trvá
ProQuest Central (Medical Library)
již se nepředplácí
Reaxys (#)
přímý přístup, vzdálený přístup
unikátní chemický informační zdroj
# zakoupeno mimo CzechElib
ScienceDirect Freedom Collection (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
velmi kvalitní multioborová databáze
SPORTDiscus with Full Text (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice včetně plných textů
licence trvá
CITAČNÍ A REFERENČNÍ DATABÁZE - InCites, JCR, Scopus, WoS
InCites
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
subdatabáze Clarivate Analytics pro hodnocení vědy
tutoriály nejen k InCites
Journal Citation Reports
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
databáze na hledání časopisů s impakt faktorem
video tutoriál k Journal Citation Reports
Scopus (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
abstraktová, citační a referenční databáze
omezeno na UK, určitá alternativa k Web of Science
od výzkumu k publikování - pdf brožura
Web of Science (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup LFP
přístup na základě konzorciální licence; přístup pro UK, FN a externí uživatele
abstraktová, citační a referenční databáze
video kanál k Web of Science
informační leták k nejpoužívanější Web of Science Core Collection
česká microsite k produktům Web of Science
ČASOPISECKÉ PLNOTEXTOVÉ TITULY ZDARMA
Free Medical Journals
zadarmo přístup k fulltextům
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text
HighWire Press
zadarmo přístup k fulltextům u vybraných časopisů
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text
PubMed Central
zadarmo přístup k fulltextům
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text, mnohdy velká retrospektiva
DATABÁZE VHODNÉ PRO REŠERŠE
Bibliographia Medica Čechoslovaca
základní bibliografická databáze pro české prostředí
Biological Abstracts (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, data od roku 1987, přístup omezen na LF
Evidence-Based Medicine Reviews (na platformě OvidSP) (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, pro uživatele z FN/LF
informace v češtině
Chemical Abstracts
přímý přístup, vzdálený přístup
podmínky zpřístupnění
omezeno na LF
Medlike
zadarmo, důvěryhodné informace o zdraví a nemoci
Medline (na platformě OvidSP) (CzechElib)
přímý přístup, vzdálený přístup
informace v češtině
základní bibliografická databáze, data od roku 1946, pro uživatele z FN/LF
Medline (na platformě PubMed)
základní bibliografická medicínská databáze
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
Medline Plus
obsahuje encyklopedické informace o zdravotních a drogových otázkách, poskytuje adresář lékařských služeb
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
Toxnet
volně dostupný portál databází s toxikologickými informacemi a literaturou, provozuje National Library of Medicine v USA
Zoological Record (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, data od roku 1978, omezeno na LF
E-KNIHY
Ebook Central (dříve Ebrary)
přímý přístup, vzdálený přístup
elektronická databáze monografií na platformě ProQuest
návody na čtení off-line
omezeno na LF
KATALOGY
Integrated catalogue of the British Library
skvělý katalog, velké množství informací
katalogy Národní knihovny ČR
velké množství údajů, informace i mimo medicínu
katalogy Národní lékařské knihovny (NLK)
velké množství údajů nejen o časopisech
dřívější jednotlivé katalogy NLK sdružuje projekt Medvik - umožňuje i vzdálený přístup
katalog knihovny v Karlsruhe
vynikající katalog zaměřený na oblast německy mluvících zemí
vhodný především na hledání informací o monografiích
webová verze knihovního systému Aleph - katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň
katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň, více info také v sekci Katalog
ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY
Gale Virtual Reference Library
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na UK, informační materiály
Oxford Reference Online
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na UK, informační materiály
OSTATNÍ ZDROJE
BioMed Central
přístup bez omezení, můžete se zaregistrovat
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
info o projektu na stránkách NK ČR
Knovel
přímý přístup, vzdálený přístup
kolekce elektronických referenčních příruček a tabulek pro přírodovědce a techniky
omezeno na UK, licence trvá
Library & Information Science Abstracts (LISA)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě licence ProQuest, omezeno na UK
titulyv oboru informační vědy a knihovnictví
Medscape
možnost získání plných textů, přístup si můžete zřídit i samostatně
Ulrichsweb
přímý přístup, vzdálený přístup
detailní informace o periodikách, ročenkách, apod., omezeno na LF