ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> E-learning

E-learning

Začínáme vytvářet a propagovat další oblast, ve které můžeme být nápomocni tím, jak s informačními materiály pracovat.

Prostředky a cíl

Prostředkem je buď software Adobe Captivate, který umožňuje vytvářet interaktivní (video)tutoriály, anebo online cloudová služba Prezi. Technicky stačí libovolný novější prohlížeč s podporou standardu HTML5.

Postupně budou vycházet další a další díly. Pro snadné šíření informační osvěty i mezi studenty studujícími v aj, se budeme snažit návody uvádět paralelně též v angličtině.

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

logo OP VVV