ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> EndNote Basic pro LF UK Plzeň

ikona endnote

Základní informace

EndNote Basic (dříve jako EndNote Web) je manažer citací (=literárních odkazů) dostupný přes webové rozhraní a určený pro shromažďování, třídění a sdílení citací a formátování bibliografie. Služba je určena zejména zaměstnancům a doktorandům LF UK Plzeň, a to na základě předplaceného Web of Science.

Jak začít pracovat s EndNote Basic?

Vytvoření profilu začněte přes tuto stránku, abyste se registrovali správně - viz. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1. Další velkou výhodou je možnost následně přistupovat do systému odkudkoli i mimo počítačovou síť LF UK Plzeň.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1: Prvotní registraci ale proveďte zásadně zevnitř počítačové sítě LF UK Plzeň, jinak budete mít velmi omezené možnosti ve využívání této aplikace. V odkazu klikněte na možnost přihlášení Vzdálený přístup (Shibboleth). Důvod je zřejmý, registrací zevnitř sítě LF UK Plzeň dojde k propojení skutečnosti, že je předplacený Web of Science na jehož základě má fakulta EndNote Basic zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 2: Do aplikace je nezbytně nutné se po zřízení účtu přihlásit alespoň 1x ročně, aby nedošlo k jeho smazání. Přihlášením dojde automaticky k prodloužení platnosti účtu o jeden rok.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 3: Chcete-li využít možnosti EndNote Basic na maximum, je k tomu nutné nainstalovat 2 doplňky: jeden pro internetový prohlížeč (odchytává citace z webových stránek) a jeden pro MS Word (Cite While You Write). Po přihlášení klikněte v navigační liště stránky na Downloads a zvolte požadovanou variantu. Následná instalace může být vázána na Vaše přístupová práva v rámci počítačové sítě a může být zapotřebí povolení správce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 4: Chcete-li, aby se v EndNote Basic objevil nový citační styl, který tam není - napište si o jeho zařazení univerzitnímu správci:
Petr Urválek, Ústřední knihovna UK, tel.: 224 811 417

Doplněk pro internetový prohlížeč nainstaluje lištu, přes kterou budete moci rychle přenášet citace do EndNote Basic ze zdrojů, které jej defaultně nemají, typicky PubMed, tlačítkem Capture.

Doplněk pro MS Word s názvem Cite While You Write zase umožní vkládat, formátovat citace i bibliografii přímo během psaní. Hodí se tedy výborně pro editaci použité literatury dle potřebného stylu.

Novinka - funkce "Match"

Zadáte-li po přihlášení a kliknutí na záložku "Match" název a abstrakt připravovaného článku, najde Vám program nejvhodnější časopisy s IF, kam byste mohli svůj manuskript poslat. Výsledky berte s rezervou, celé to funguje na propojení umělé inteligence (AI), vyhodnocování slov a konfrontaci s daty, kterými firma Clarivate disponuje.

Informační a propagační materiály

Na koho se obrátit?

Kontaktní osoba pro LF UK Plzeň:


Kontaktní osoba z Clarivate Analytics:

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK