ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> ISSN / ISBN

ISSN = International Standard Serial Number

Toto číslo má za úkol jednoznačně odlišit jeden časopis (seriálovou publikaci) od druhého. Konkrétně 0008-7335 charakterizuje Časopis lékařů českých a usnadňuje tím jeho hledání v katalozích. Pro ČR je v těchto věcech garantem České národní středisko ISSN. Přidělení ISSN vědeckému časopisu, sborníku (z konference) atp. je BEZPLATNÉ. Vyhledat si to které ISSN můžete v České národní databázi ISSN. Celosvětové středisko ISSN má centrum v Paříži. Zatím v beta verzi běží projekt ROAD, the Directory of Open Access Scholarly Resources.

ISBN = International Standard Book Number

Toto číslo má za úkol jednoznačně odlišit jednu monografii (neseriálovou publikaci) od druhé, dokonce jednotlivá vydání (brožované=paperback x vázané=hardcover) mezi sebou. Chcete-li, aby Vaše publikace, kterou se chystáte vydat (typicky VŠ učebnice, abstrakta z konference), měla vyšší známku kvality, pak je žádoucí, abyste zažádali o jeho přidělení - pokyny níže, popř. u jiného vydavatele než LFP jej dostanete pravděpodobně již přidělené. Celosvětové středisko ISBN má centrum v Londýně.

SVI přiděluje ISBN v případě, že jako vydavatel figuruje Lékařská fakulta v Plzni

SVI LF UK v Plzni obdrželo od Národní agentury ISBN v ČR přidělený blok čísel ISBN, které bude poskytovat publikacím vydávaným LF UK v Plzni.

Před přidělením čísla ISBN je nutno vyplnit ohlašovací lístek a poslat ho ke kontrole Národní agentuře ISBN. Vyplnění ohlašovacího lístku zajistí pracovnice SVI paní Ivana Šafránková.

Pro vyplnění ohlašovacího lístku je paní Šafránkové nutno sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize:

 • autora
 • název, podnázev
 • vydavatele (i s jeho adresou), tedy LFP
 • pořadí a rok vydání
 • druh vazby
 • příp. formát elektronické publikace a URL
 • popř. i předpokládanou cenu

Již přidělené číslo ISBN se pak v publikaci MUSÍ uvést!

O přidělení čísla ISBN je nejlépe požádat až těsně před zadáním rukopisu do tisku, kdy se již nepředpokládají žádné závažné změny v metadatech.


Detailnější informace ohledně ISBN:

 • Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje.
 • U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.
 • Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp. v tiráži.
 • Číslo ISBN lze rovněž opakovat na zadní straně obálky, desky nebo přebalu.
 • Na publikacích zhotovených jiným způsobem než tiskem (CD-ROM, DVD-ROM) musí být číslo ISBN uvedeno v každém případě tak, aby bylo dobře patrné, např. na etiketě nebo na obálce či v bookletu.
 • Toto se týká i elektronických publikací.

Sestaveno s využitím pokynů Národní knihovny.

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK