KNIHOVNÁM

Tato část našich stránek je věnována na pomoc všem knihovnám, menším i větším, lékařským i nelékařským, vysokoškolským či nikoli.

Informací každým dnem přibývá, a tak je užitečné získat ve změti dostupných informačních produktů přehled. Níže uváděné odkazy se snaží pokrýt co největší rozsah informačně-knihovnické problematiky s důrazem na to, že např. daná iniciativa má ucelený a svým způsobem jedinečný akční rádius.

Nebudou zde odkazy na zdroje, na které je vázáno nějaké předplatné, což se ve většině případů týká třeba právě medicínských databází. Případné další zajímavé odkazy, popř. náměty na zlepšení zasílejte pouze na tento e-mail.

Medicínské odkazy (i zahraniční)

Odkazy na některé knihovny

Informační brány a portály

E-iniciativy

"Pel-mel"

Ostatní zahraniční odkazy