Úvod --> MVS - Žádost o MVS/MRS

Kdo jsme na poli MVS/MRS?

V rámci MVS/MRS vystupujeme buď pod siglou PND001 jako knihovna Lékařské fakulty v Plzni anebo pod siglou PNE202 jako knihovna Fakultní nemocnice Plzeň.

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň pokud potřebují nejtypičtěji kopii článku z vědeckého časopisu, pak je nejsnažší cesta poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Email by měl povinně obsahovat citaci, tj. údaje o časopisu/monografii, které usnadní její jednoznačné dohledání:

ČASOPIS MONOGRAFIE
zkratku časopisu, název článku  celý název monografie, resp. příslušné kapitoly 
rok, ročník(=volume), stránky rok vydání, číslo vydání, nakladatele, ISBN
autora/autory autora/autory celé knihy i kapitoly

Pokud objednáváte např. poprvé, je nutné uvést, na jakém oddělení/klinice/ústavu pracujete; v případě zaměstnaneckého poměru u FN Plzeň, pak také číslo nákladového střediska (pro fakturační údaje). Jestliže byste po dobu trvání grantu, výzkumného záměru atp. chtěli, aby finanční prostředky byly využity na pokrytí MVS/MRS, sdělte rovněž tuto informaci v emailu.

Knihovny (registrované u Ministerstva kultury)

Opět jako nejsnažší cesta se jeví poslat citaci/citace (např. z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Partnerem je pro nás POUZE knihovna registrovaná u MK ČR.
Email by měl povinně obsahovat bibliografické údaje shodné s tabulkou výše a údaje o vaší knihovně:

ÚDAJE O ŽÁDAJÍCÍ KNIHOVNĚ
název organizace, sigla, číslo požadavku
úplná adresa s PSČ, kontaktní osoba, telefon 

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK