ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Personální identifikátory: ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

ORCID

Základní informace

Personální identifikátor je jednoznačné alfanumerické (numerické) označení vědce, jinými slovy jedná se o kód, který autor uvede ve své publikaci a tím docílí pevného svázání této práce se svou osobou. Personální identifikátory řeší v prvé řadě problém shody jmen (někdy obtížně rozlišitelný junior - senior), změn příjmení během vědecké kariéry (např. u žen po provdání) apod. V současnosti existují celkem 3 takové identifikátory: ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID.

Důležité informace

Na UK identifikátor ORCID zavedlo opatření rektora č. 40/2021 spolu s personálními identifikátory ResearcherID a Scopus Author ID, které jsou povinné pro akademické a vědecké pracovníky, studenty PhD studia a další publikující zaměstnance či studenty. Detailní informace včetně návodů jsou k dispozici na webových stránkách Univerzity Karlovy.


ORCID čili Open Research and Contributor ID je personální identifikátor vědce, rozšířený ve vědecké komunitě po celém světě. Není závislý na žádné komerční databázi, ačkoli s ním tyto databáze pracují. Je spravován vlastní neziskovou organizací. Vyžaduje jednoduchou registraci, po níž je možné si vytvořit přehledný publikační profil.


ResearcherID patří mezi produkty společnosti Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters) stejně jako databáze Web of Science, v níž je primárně používán. Tento identifikátor vyžaduje registraci.


Scopus Author ID je číslo přiřazené každému autorovi automaticky s jeho první publikací zařazenou do databáze Scopus. Nelze jej proto registrovat.


Metodickou pomoc autorům v otázce personálních identifikátorů nabízí fakultní koordinátorka – Mgr. Kateřina Kosnarová.

Aby personální identifikátory správně fungovaly:

ORCID

  • Pracoviště je vhodné uvést v záložce EMPLOYMENT v souladu s opatřením děkana č. 14/2016 a jeho přílohou s názvy pracovišť v češtině a angličtině. Pracoviště se do příslušné kolonky zapisuje v plné formě (např. Department of Stomatology).
  • Pokud má autor dvě pracoviště na LFP, je vhodné každé uvést zvlášť (vyplnit pro každé pracoviště formulář v záložce EMPLOYMENT).
  • Seznam publikací je možné převést z databáze Scopus a/nebo Web of Science (po registraci ResearcherID), je však doporučováno pro převodu provést kontrolu duplicit či jiných nesrovnalostí u záznamů jednotlivých publikací.

ResearcherID

  • Po registraci je třeba nejprve vybrat publikace autora, přidat si je do profilu a následně odeslat do ORCID.


Scopus Author ID

  • Pokud se v databázi Scopus k jednomu jménu vyskytuje více profilů ("čísel") a tyto profily obsahují publikace jedné osoby (nejedná se tedy o shodu jmen), je třeba požádat o spojení profilů přímo Scopus (tlačítko "Request to merge authors").

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK