REFERENČNÍ SLUŽBY

Obecné informace

Pult referenčních služeb se na fakultě nachází v 1. PP v prostorách SVI. U pultu odpovídáme na dotazy ohledně informačních zdrojů, provozu knihovny, služeb našim uživatelům a také jaké druhy místností se v novém SVI nacházejí.

Otevírací doba pultu referenčních služeb

PRO UŽIVATELE
Po - Čt  8:00 - 18:00 
8:00 - 16:00 

Rešeršní služby, nabídka rešerše pro studenty

Rešeršní služby poskytujeme z elektronických databází dostupných v knihovně nebo přístupných na internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek nebo zprostředkovaně z bází dat z jiných institucí. Rozsah rešeršních a referenčních služeb a jejich případné zpoplatnění je stanoveno uživatelskou kategorií čtenáře. Do rešeršních a referenčních služeb zahrnujeme:

 • základní poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání SVI a provozu SVI
 • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru, např. sestavování rešerší, zjišťování nově vydávaných titulů z různých oborů, vyhledávání relevantních zdrojů
 • lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti dokumentů

Na základě ústní, telefonické, písemné nebo elektronické objednávky zpracujeme rešerši z databází v tištěné i elektronické podobě - pro vás jako studenty LFP (jediné omezení je do 10 zdrojů).

Vyhledávání v online katalozích odborných knihoven

Pomoc s PC, s tiskem, skenováním, nastavením Wi-Fi

 • pomoc při přihlašování do studentských PC: spustťe WebBrowswer a zadejte jako user name: Students\CAS-vase-jmeno@lfp.cuni.cz, password: CAS-vase-heslo
 • nabití finančního kreditu (min. částka 50 Kč)
 • vracení kreditu na tisk a kopírování, pomoc s tiskem/skenem, 3 tiskárny v Kopírovací místnosti (S1.69)
 • 2 Kč za 1 stranu A4 černobíle / 4 Kč oboustranně A4 černobíle
 • 5 Kč za 1 stranu A4 barevně / 10 Kč oboustranně A4 barevně
 • nastavení Wi-Fi sítě Eduroam (pro fungování je nutnost mít ověřené heslo v CAS!)
  Ověření hesla provádí CIT / studijní oddělení. V CASu naleznete informaci o detailech přístupu k Eduroam – přihlašovací jméno ve tvaru číslo-osoby@cuni.cz je zároveň username do Wi-Fi; jako heslo slouží nově nastavené heslo NEidentické s heslem do CAS.

Časopisy

Průvodce po místnostech v nové knihovně

 • S1.68 individuální studovna – místnost s PC, paravány a vaky
 • S1-S6 dílčí studovny – můžete studovat naprosto v soukromí i s využitím rezervace těchto studoven
 • S1.64 hovorna - zbytečně nerušit ostatní a vyřídit si telefonát o samotě
 • S1.69 kopírovací místnost - přístroje Ricoh IM C3000 pro tisk, kopírování a skenování
 • S1.70 školící a prezentační místnost - pro výukové potřeby SVI/fakulty, nutná rezervace v SIS po předchozí dohodě s Mgr. Rendlou

Výše uvedené místnosti jsou otevřené ve stejné době jako zbytek knihovny a jsou přístupné zevnitř knihovny. U vchodu do SVI je umístěn špuntomat - za 20 Kč můžete zakoupit špunty do uší v praktickém balení (pozor - automat nerozměňuje).


 • S1.59 noční studovna – místnost s lampičkami
 • S1.60 kolektivní studovna

Naopak tyto 2 výše uvedené místnosti jsou otevřené v režimu 24/7 po celý týden. Dostupnost vně knihovny - vchod z chodby naproti menze.