REFERENČNÍ SLUŽBY

Obecné informace

Pult referenčních služeb se na fakultě nachází v 1. PP v prostorách SVI. U pultu odpovídáme na dotazy ohledně informačních zdrojů, provozu knihovny, služeb našim uživatelům a také jaké druhy místností se v novém SVI nacházejí.

Otevírací doba pultu referenčních služeb

 REFERENČNÍ SLUŽBY 
Po - Čt  8:00 - 18:00
Pá  8:00 - 16:00

Rešeršní služby, nabídka rešerše pro studenty

Rešeršní služby poskytujeme z elektronických databází dostupných v knihovně nebo přístupných na internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek nebo zprostředkovaně z bází dat z jiných institucí. Rozsah rešeršních a referenčních služeb a jejich případné zpoplatnění je stanoveno uživatelskou kategorií čtenáře. Do rešeršních a referenčních služeb zahrnujeme:

 • základní poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání SVI a provozu SVI
 • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru, např. sestavování rešerší, zjišťování nově vydávaných titulů z různých oborů, vyhledávání relevantních zdrojů
 • lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti dokumentů

Na základě ústní, telefonické, písemné nebo elektronické objednávky zpracujeme rešerši z databází v tištěné i elektronické podobě - pro vás jako studenty LFP (jediné omezení je do 10 zdrojů).

Vyhledávání v online katalozích odborných knihoven

Pomoc s PC, s tiskem, skenováním, nastavením Wi-Fi

 • pomoc při přihlašování do studentských PC: spustťe WebBrowser a zadejte jako user name: Students\vase-CAS-jmeno, password: vase-CAS-heslo
 • nabití finančního kreditu (min. částka 50 Kč)
 • vracení kreditu na tisk a kopírování, pomoc s tiskem/skenem, 3 tiskárny v Kopírovací místnosti (S1.69)
 • 2 Kč za 1 stranu A4 černobíle / 4 Kč oboustranně A4 černobíle
 • 5 Kč za 1 stranu A4 barevně / 10 Kč oboustranně A4 barevně
 • nastavení Wi-Fi sítě Eduroam (pro fungování je nutnost mít ověřené heslo v CAS!)
  Ověření hesla provádí CIT / studijní oddělení. V CASu naleznete informaci o detailech přístupu k Eduroam – přihlašovací jméno ve tvaru číslo-osoby@cuni.cz je zároveň username do Wi-Fi; jako heslo slouží nově nastavené heslo NEidentické s heslem do CAS.

Časopisy

Průvodce po místnostech v nové knihovně

 • S1.68 individuální studovna – místnost s PC, paravány a vaky
 • S1-S6 dílčí studovny – studujte naprosto v soukromí, proveďte si rezervaci těchto studoven v SIS
 • S1.64 hovorna - zbytečně nerušit ostatní a vyřídit si telefonát o samotě
 • S1.69 kopírovací místnost - přístroje Ricoh IM C3000 pro tisk, kopírování a skenování;
  video návody: tisk z PC, tisk přes USB z flashdisku
 • S1.70 školící a prezentační místnost - pro výukové potřeby SVI/fakulty, nutná rezervace v SIS po předchozí dohodě s Mgr. Rendlou (preferujeme výukové a vzdělávací aktivity LF/FN, studentské spolky); časy rezervování jsou ve shodě s otevírací dobou SVI

Výše uvedené místnosti jsou otevřené ve stejné době jako zbytek knihovny a jsou přístupné zevnitř knihovny. U vchodu do SVI je umístěn špuntomat - za 20 Kč můžete zakoupit špunty do uší v praktickém balení (pozor - automat nerozměňuje).


 • S1.59 noční studovna – místnost s lampičkami
 • S1.60 kolektivní studovna

Tyto 2 výše uvedené místnosti jsou otevřené od 6:00 do 20:00 v pracovních dnech. Dostupnost přes hlavní vchod.

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK