ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Od rešerše k plnému textu

I. Rešerše

Základní bibliografickou medicínskou databází je bezpochyby Medline. Tato gigantická databáze se vyskytuje na několika platformách a disponuje záznamy od roku 1950:


Pokud se Vaše rešerše má ale věnovat tématům např. z oblasti farmakologie, zvolte raději Embase (viz též další databáze vhodné pro rešerše).

Jestliže Vás zajímá rešerše na témata z české produkce, pak vyzkoušejte Bibliographia Medica Čechoslovaca.

Vlastní provádění rešerše zde vysvětlováno nebude, obecně lze s výsledky rešerše v dnešní době provádět následující akce: uložení (na médium nebo do vlastního profilu) / tisknutí / poslání emailem.

II. Problematika přístupu do plného textu

Záhy zjistíte, že být odkázáni pouze na abstrakt článku, ke kterému Vás rešerše obvykle zavede, není úplně vždy to nejlepší, tedy, že abstrakt plný text nenahradí. Bohužel, ale neexistuje nějaký jednoduchý návod, jak si opatřit ten který plný text (fulltext). Hlavními faktory ovlivňujícími dostupnost jsou:

  • rok - starší roky, tj. v průměru 1997 a dřívější, spíše vystaveny na internetu nejsou, i když trend je zpřístupňovat časopisy od prvního čísla. Zrovna tak může být problém aktuální rok, obvzláště se toto týká článků označovaných jako "rapid pdf", které teprve čekají na vydání v tištěné verzi.
  • vydavatel - zpravidla zpřístupní jedno vzorové číslo jako free nebo po určité době část svého archívu. Běžně se dnes nakupují celé časopisecké kolekce, které vydavatel nabízí. Především z finančního hlediska vytvářejí instituce tzv. konzorcia, členství v nich je daleko výhodnější než financovat vše samostatně.
  • země vydání - českých plnotextově dostupných časopisů zatím minimum. Problém naopak není v tomto směru v USA, v zemích západní Evropy, zpravidla ani v asijské produkci.

Výše uvedené faktory se navzájem prolínají, kterýkoli ovlivňuje zbylé dva a naopak.

III. "Problematický" PubMed

Je důležité umět správně interpretovat výsledky, ke kterým Vás PubMed zavede.

Jde o situaci, kdy se Vám v pravé části webového prohlížeče (na úrovni citace) objeví ikonka lákající na plný text. Obecně je toto dáno ochotou vydavatele časopisu poskytnout PubMedu "prolinkování" na svoje články. Existence ikony ale nevypovídá nic o dosažitelnosti plného textu pro Vás jako zaměstnance/studenty, pouze Vás k plnému textu nasměrovává (nemusíte se k témuž pídit např. přes Google).

I v případě, že ikona chybí, se ještě můžete do plného textu dostat. Využijte funkci situovanou pod abstraktem označenou jako LinkOut - more resources. Tím se zpravidla odkryje nabídka Full Text Sources a Vy se dozvíte detaily, kde jinde je též možné se o plný text pokusit. Opět: je to pouze vodítko, nikoli jistota. Zpravidla zde nejčastěji figurují odkazy na EBSCOhost, HighWire Press, ProQuest, ScienceDirect (uváděny jsou přímé odkazy) atp.

IV. Plný text a jak s ním správně nakládat

Zde jenom několik poznámek k tomu, jak naložit s plným textem především v jeho elektronické podobě. Plný text má sloužit výlučně pro Vaše vlastní vědecké/studijní účely, není možné jej např. poskytovat třetím osobám (natož za úplatu). Stejně tak není povoleno stahovat nadměrné množství článků (za využití programů - tzv. robotů).

Pokud oslovíte nás jako knihovnu, aby pro Vás plný text získala (MVS / MRS), jsme povinni se řídit licenčními ujednáními vydavatele a rovněž tím, že jsme pouze v roli zprostředkovatele žádosti. Rozhodně si Vy jako žadatel nemůžete např. stanovit podmínku, že chcete plný text pouze v pdf - tomuto skutečně nelze vyhovět.

V. Co to je a k čemu se hodí DOI?

DOI = Digital Object Identifier. Kromě citace v klasické podobě, lze každý jednotlivý článek v časopise jednoznačně digitálně identifikovat a uživatele tak k němu cíleně navést. Je důležité zmínit, že tuto praxi nepřevzaly všechny časopisy (zatím), přestože to výrazně usnadňuje používání odkazů.

Základem je adresa http://dx.doi.org/, za lomítko doplníte DOI číslo článku, tedy např. 10.2967/jnumed.106.037432, které je v souvislosti s článkem běžně dohledatelné, což ve výsledku vypadá následovně: http://dx.doi.org/10.2967/jnumed.106.037432. Systém Vás nasměruje na abstrakt konkrétního článku v časopise "Journal of Nuclear Medicine".