ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> antiplagiátorský systém Turnitin

Turnitin

Základní informace

Antiplagiátorský systém Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů, lze jej tudíž využívat pro kontrolu a korekturu odborných článků a především závěrečných disertačních prací vzniklých na naší fakultě. Systém je využíván na špičkových světových univerzitách a jeho nespornou výhodou je také to, že je pro fakulty bez poplatku.

Důležité informace

Na Univerzitě Karlově bude Turnitin povinný od akademického roku 2018/2019. Hlavní myšlenkou je kontrola případného plagiatorismu preventivně v průběhu tvorby práce, nejen až po jejím dokončení. Rovněž systém nemusí být použit jen na závěrečné výstupní práce a naopak se velmi hodí i pro seminární práce. Školitel může aktivně zasahovat do tvorby práce, vkládat komentáře přímo do textu a celkově je i snažší komunikace s celými skupinami studentů při seminárních pracích.

Detailní informace včetně návodů jsou k dispozici na webových stránkách Ústřední knihovny UK. Na LFP poskytuje podporu Středisko vědeckých informací, fakultními koordinátorkami Turnitinu jsou PhDr. Dana Zdeňková a Mgr. Michaela Matoušková.