VÝPŮJČNÍ ODDĚLENÍ

Obecné informace

Výpůjční oddělení se v nové budově fakulty nachází v 1. PP. Největší změna je ta, že výpůjční oddělení funguje formou volného výběru - vybrání dokumentu si obstaráte Vy sami z police a jeho zapůjčení buď též sami anebo ve spolupráci s námi. Podrobnosti o personálním obsazení nebo třeba o cestě k nám, pokud jste z jiného města, naleznete na odkazu Kontakt. V knihovním katalogu je možné si prodlužovat tituly samostatně - konzultujte s odkazem Katalog.

Otevírací doba výpůjčního oddělení

 VÝPŮJČNÍ ODDĚLENÍ 
Po - Čt  8:00 - 18:00 
8:00 - 16:00


Pokud budete potřebovat kontaktovat v závažných důvodech výpůjční oddělení emailem, pište na: knihovna.upominky@lfp.cuni.cz, anebo nás kontaktujte přes sociální sítě.

Čtenářské průkazy

Služeb našeho výpůjčního oddělení může využívat kdokoli, kdo má zájem využívat náš fond čítající přes 100 000 knihovních jednotek (lékařské monografie a časopisy, učebnice a skripta pro lékařské fakulty, jazykové učebnice, slovníky).

Druhy čtenářských průkazů:

 • Průkaz studenta UK - nejběžnější průkaz, vydáván napoprvé BEZPLATNĚ, podrobnosti o průkazech na plzeňské LF. Je možné přikoupit variantu ISIC. Průkazy pro plzeňskou LF vydává STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.
 • Průkaz zaměstnance UK - vydáván napoprvé BEZPLATNĚ, pro VŠ učitele je možná varianta ITIC. Vydávání má na starosti paní sekretářka Centra informačních technologií Lenka Hotová (tlf: 377 593 120).
 • Zaměstnanci FN Plzeň a ostatní zájemci mohou využívat personalizovaný průkaz externího uživatele.
  Pro jeho zhotovení je nutné zaslat svoje kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, adresu pracoviště, titul) emailem a rovněž svoji fotku v elektronické podobě paní sekretářce Centra informačních technologií Lence Hotové (Lenka.Hotova@lfp.cuni.cz, tlf: 377 593 120).
  Nejprve vyčkejte na email potvrzující vyhotovení průkazu!
  Částku 180 Kč ale zaplatíte u nás v SVI v naší běžné otevírací době.
  Teprve až s potvrzením o zaplacení je Vám průkaz vydán u paní Hotové v CIT.

Vyčerpávající informace o všech průkazech Univerzity Karlovy naleznete zde, podrobnosti o grafickém provedení všech průkazů jsou zde.

Protože máme jednotný systém pod Univerzitou Karlovou, NELZE půjčovat na průkazy ZČU nebo na Plzeňskou kartu.

Výpůjční lhůty

Označení dokumentu  Doba výpůjčky  Po uplynutí doby první výpujčky
bez označení 5 měsíců je možné požádat o prodloužení na dalších 5 měsíců 
zelený štítek 30 dní je možné požádat o prodloužení 1x na 30 dní
červený štítek 1 denní vrátit do 12:00 hod. následujícího pracovního dne

Systém Alma umožňuje v předstihu si samostaně zařídit prodloužení svých vlastních výpůjček.

Infokiosky, selfchecky a výpůjční pult

Infokiosek je zařízení, které Vám primárně umožní prohlížet náš Katalog, nastavovat si údaje v CAS, anebo se pohybovat v systému SIS.

Selfcheck je zařízení, které Vám umožní si na svoje čtenářské konto zapůjčit pro sebe literaturu přímo z polic z volného výběru.

S inovacemi jsme nezapomněli ani na tradiční výpůjční pult, kde Vám se vším potřebným ohledně výpůjčního oddělení pomůžeme.

Mapka rozmístění volného výběru

mapka rozmístění volného výběru

Sankce

V součinnosti s opatřením rektora č. 24/2016 došlo od 1. 1. 2017 ke změnám v Provozním a výpůjčním řádu. Došlo ke sjednocení výpůjčních podmínek a výše pokuty za pozdní vrácení, ale také možnosti délky výpůjčky dle kategorie čtenáře, se řídí novou celouniverzitní výpůjční maticí.

Jestliže čtenář po skončení výpůjční doby vypůjčené knihovní jednotky nevrátí, případně předem neuskuteční prodloužení výpůjční lhůty, zaplatí:

 • 3 Kč za každý den prodlení u každého titulu
  (do této doby se nezapočítávají So, Ne, státní svátky, letní prázdniny)
 • u prezenční výpůjčky (červený štítek) se její pozdní vrácení zpoplatňuje za každý den a titul částkou 50 Kč (bez pokuty nutné vrátit do 12:00 hod. následujícího pracovního dne)
 • poplatek za 4. upomínku (předsoudní upomínka) je stanoven na částku 250 Kč

Při ztrátě jakéhokoli titulu, anebo jeho poškození (podtrhávání, vytrhané listy, nenávratně poškozená vazba) je uživatel povinen obstarat náhradní výtisk stejného (nebo novějšího) vydání popř. zajistit vyhotovení vázané xerokopie. Obsahovala-li ztracená publikace barevné ilustrace, obrázky, grafy apod., požadujeme taktéž barevnou kopii.

Za poškození/zničení/odcizení každého čárového kódu se platí 20 Kč. Za poškození/zničení/odcizení každého RFID čipu se platí 100 Kč penále.

NEVRÁCENÍ TITULU/TITULŮ BUDE VYMÁHÁNO SOUDNÍ CESTOU!

Půjčování modelů kostí

Od školního roku 2019/2020 je nově možné si pro svoje vlastní studijní účely půjčovat modely kostí horní a dolní končetiny a lebky.

 • PRVNÍ KROK je rezervace v SIS; přečtěte si detaily k rezervaci a půjčování kostí
 • KDE? výpůjční pult Střediska vědeckých informací
  NEZBYTNOST - vyplněná elektronická přihláška: https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/
 • box s kostmi si půjčuje 1 student pro skupinu max. 4 studentů
 • před vrácením kosti očistíte přiloženou dezinfekcí
 • MOŽNOST STUDIA POUZE V PROSTORÁCH Střediska vědeckých informací

Rozpis časů půjčovaní modelů kostí 
Po - Čt  8:30-10:00, 10:00-11:30, 11:30-13:00, 13:00-14:30, 14:30-16:00, 16:00-17:30 
8:30-10:00, 10:00-11:30, 11:30-13:00, 13:00-14:30