ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Vzdálený přístup

ikona vzdáleného přístupu

Princip

Zaměstnanci i studenti Univerzity Karlovy mohou přistupovat na základě jednotného přihlašování k aplikacím, které UK vytváří a spravuje i mimo svoje vlastní pracoviště, typicky z domova.

PEZ - Portál Elektronických Zdrojů - návod na přihlášení vzdáleně

1.) Pokud ještě nemáte zaktivovaný přístup (nastavené heslo CAS - Centrální autentizační služba UK), je nejprve nutné si nastavit heslo. K tomu je nutné mít u sebe mít u sebe průkaz zaměstnance UK (typy průkazů na UK).

Vystavení průkazů na fakultě pro zaměstnance provádí pí. Hotová z CIT.

Studenti již obvykle heslo nastavené mají, používají ho např. pro vstup do SIS.

2.) Nastavení hesla provedete na odkazu https://ldap.cuni.cz/, který de facto slouží pro ověření Vaší osoby v systému UK a také pro získání přihlašovacích údajů pro vzdálený přístup do EIZ. Tyto údaje si hlavně pečlivě uschovejte, protože nejsou jenom pro vzdálený přístup do EIZ na LF, ale i pro další agendy pod UK – EIS, SIS, OBD, apod. Takto nastavené heslo je tzv. "neověřené" heslo a má platnost půl roku, pak je nutné heslo prodloužit anebo nastavit znovu. Držitelé karty mohou na CIT nebo děkanátu požádat o vystavení hesla ověřeného, které má platnost jeden rok.

3.) Pro vstupování do EIZ na bázi vzdáleného přístupu (typické situace: zaměstnanec LF vykonávající práci ve FN, kongres v zahraničí, práce z domova, atd.) využijte Portál Elektronických Zdrojů Univerzity Karlovy, vyberte příslušný zdroj a použijte přihlášení pojmenované nejčastěji jako vzdálený přístup (EZproxy) nebo institucionální přihlášení (Shibboleth). Odkaz přímý přístup má smysl pouze uvnitř (!) sítě LFP.

S využíváním EIZ jsou spojeny také určité povinnosti anebo skutečnosti, na které je třeba dávat pozor. Na práci s těmito e-zdroji je uplatněn zejména autorský zákon (č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dále licenční ujednání mezi vydavatelem jakožto poskytovatelem a protistranou (univerzita, fakulta, konsorcium, apod.). Získané plné texty (např. v pdf) nejsou Vaším majetkem a jejich užití je výhradně ke studijním / výzkumným účelům. Dále je rovněž přísně zakázáno používat nadměrné stahování mimo obvyklou studijní / vědeckou potřebu např. pomocí robotů – taková skutečnost by mohla mj. znamenat zablokování přístupu ke zdroji celé univerzitě. Je třeba mít rovněž na paměti, že některé EIZ jsou v souladu se zakoupenou licencí dostupné pouze některé fakultě, katedře či jiné organizační jednotce UK.

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK