Anketa studentů o studiu
 

Přístup k anketě

     Anketu lze vyplnit ze všech počítačů připojených na Internet pomocí prohlížeče internetových stránek (MS InternetExplorer, Netscape, Mozilla). Přístup k anketě je z internetovské stránky naší fakulty určené pro studenty. Z hlavní internetovské stránky naší fakulty http://www.lfp.cuni.cz se k zápisu dostanete postupným vyvoláním odkazů:
Studijní informace  -->  Anketa studentů  -->  Anketa 2008/2009

Přímá internetovská adresa k zápisu je http://www.lfp.cuni.cz/study_opinion_poll_entry.aspx

Úvodní identifikace posluchače

     Po vybrání odkazu Anketa se objeví okno úvodní identifikace, při které je třeba zvolit ročník, který jste ukončili, a obor studia. Stiskem tlačítka "Odeslat" se načte seznam posluchačů podle vybraného kritéria (ročníku a oboru) a zobrazí se vlastní okno s identifikací posluchače.

     Jméno a příjmení posluchače se volí v rolovacím menu.Heslo je stejné jako u nového uživatelského účtu, který jste použili např. pro předzápis předmětů. Pokud jste si neaktivovali nový účet anebo jste heslo zapomněli, můžete místo hesla vyplnit číslo indexu. U čísla indexu jsou nuly na začátku významné. Stiskem tlačítka "Odeslat" vstoupíte do vlastního programu.

Anketa

     Nemusíte se ke každému předmětu vyjadřovat, pokud nemáte ještě předmět ukončený nebo se nechcete k němu vyjadřovat. Potom musíte u hlavičky tohoto předmětu vybrat volbu "Nebudu se vyjadřovat". Anketa je anonymní. Znamená to, že už nemůžete opravit svá vyjádření k předmětům, která jste odeslali, protože pak jsou už neadresovatelná. Systém si pamatuje pouze vaši účast, aby se zabránilo vícenásobnému vyplnění ankety stejnou osobou. Můžete se však vrátit k anketě později k doplnění u předmětů, ke kterým jste se nevyjádřil/a/.

Termíny - další informace
Kontakty:  a) studijní záležitosti  - Studijní oddělení (tel. 377 593 430)
b) technické záležitosti  - Laboratoř výpočetní techniky-děkanát (Karel Holman),tel.377 593 415