Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta - Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Zkušební řád pro získání osvědčení pro osoby oprávněné řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech ve formátech  PDF a DOC

Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn č. 149/2004 Sb. ve formátu  PDF

Informace o zákonu na ochranu zvířat proti týrání

Orgány ochrany zvířat

Správní delikty chovatelů

Zvláštní opatření

Vyhláška 207/2004 Sb (ve formátu PDF)

Zákon 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty ve formátu  PDF.

Vyhláška 374 Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty ve formátu PDF a ZIP.

Formuláře

Projekt pokusu ve formátu DOC (editor Word).

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.