Ankety studentů o studiu

Děkujeme všem studentům, kteří se zúčastnili ankety!

Výsledky ankety akademický rok 2011/2012 jsou nyní k dispozici. Oproti minulým anketám jsou tyto výsledky pro srovnání také doplněny souhrnným hodnocením anket za posledních 5 akademických let (2007/2008 - 2010/2012). Víceleté hodnocení ankety umožňuje navíc také zveřejnit hodnodení volitelných předmětů.

Anketa hodnocení výuky studenty probíhá na Lékařské fakultě v Plzni elektronicky pravidelně už 15 let. A to přímo na našich internetových stránkách. Výsledky všech těchto anket jsou ke zhlédnutí na našich stránkách v části Výsledky minulých anket.

Anketu o studiu můžou studenti vyplnit na našich webových stránkách po ukončení zkouškového období před zápisy, během zápisů do jednotlivých ročníků. ale i později až do 15.listopadu. Anketa je anonymní, dobrovolná. Při vyplňování ankety se student nemusí vyjadřovat ke všem otázkám. Pokud se student z nějakých důvodů nevyjádří k některému vyučovanému předmětu (např. nemá ještě zkoušku), může vyplnit anketu pro tento předmět později opakovaným vstupem do ankety.

Povinné předměty byly hodnoceny, mimo jiných, podle těchto otázek:

Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?
Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?
Odhadněte v procentech Vaši účast na přednáškách.
Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?
Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?
Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?
Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?
Považujete vybavení učeben a laboratoří (kapacitu, přístrojové vybavení a pracovní podmínky) za dostatečné?
Domníváte se, že zadání otázek u zkoušky bylo jasné a hodnocení Vašich znalostí objektivní?

Hodnotí se 5-bodovou stupnicí:

1    ano, bez výhrad
2    vcelku ano
3    s určitými výhradami
4    s velkými výhradami
5    ne

0    nemohu se vyjádřit (nezapočítává se do výpočtů hodnocení předmětu v dané otázce)

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni