Anketa o studiu 1999


1. ročník- všeobecné lékařství [hodnotilo 100 studentů ]

1. Jste spokojen(a) s výukou předmětu ?
2. Výuka předmětu byla dobře organizována a prováděna
3. K dispozici byly hodnotné učební texty
4. Navštívil(a) jsem ..% přednášek
5. Přednášky byly srozumitelné, zajímavé
6. Asistent, vedoucí praktika se nám plně věnoval
7. Způsob vedení praktik byl zajímavý a přínosný
8. Znalosti byly průběžně ověřovány
9. Posuzování znalostí při zkoušce bylo korektní
10. Po složení zkoušky jsem měl(a) moderní přehled o předmětu