Anketa o studiu 2000


1. ročník- všeobecné lékařství [hodnotilo 168 studentů ]

1. Byl(a) jste spokojen(a) s výukou předmětu
2. Měl(a) jste k dispozici hodnotné učební texty
3. Kolik procent přednášek jste navštívil(a)
4. Přednášky byly srozumitelné a zajímavé
5. Cvičení byla srozumitelná a zajímavá
6. Posuzování znalostí při zkoušce bylo korektní
7. Při výuce byla dobrá atmosféra