Anketa o studiu 2002           Všeobecné lékařství - 2. ročník

Posuzovací stupnice odpovědí :

  • 1 = ano bez výhrad
  • 2 = vcelku ano
  • 3 = s určitými výhradami
  • 4 = s velkými výhradami
  • 5 = ne