UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Anketa studentů o studiu 2007

Stomatologie - 3. ročník

Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Dermatologie
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologická anatomie a orální patologie
6 Patologická fyziologie
7 Interna
8 Orální biologie
9 Psychiatrie
10 Klinické zubní lékařství
11 Dentální RTG
12 Protetické zubní lékařství
13 Orální a maxilofaciální chirurgie
14 Konzervační zubní lékařství a endodoncie
15 Tělesná výchova

Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?


 

Odhadněte v procentech Vaši účast na přednáškách.


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Dermatologie
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologická anatomie a orální patologie
6 Patologická fyziologie
7 Interna
8 Orální biologie
9 Psychiatrie
10 Klinické zubní lékařství
11 Dentální RTG
12 Protetické zubní lékařství
13 Orální a maxilofaciální chirurgie
14 Konzervační zubní lékařství a endodoncie
15 Tělesná výchova

Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?


 

Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Dermatologie
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologická anatomie a orální patologie
6 Patologická fyziologie
7 Interna
8 Orální biologie
9 Psychiatrie
10 Klinické zubní lékařství
11 Dentální RTG
12 Protetické zubní lékařství
13 Orální a maxilofaciální chirurgie
14 Konzervační zubní lékařství a endodoncie
15 Tělesná výchova

Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?


 

Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Dermatologie
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologická anatomie a orální patologie
6 Patologická fyziologie
7 Interna
8 Orální biologie
9 Psychiatrie
10 Klinické zubní lékařství
11 Dentální RTG
12 Protetické zubní lékařství
13 Orální a maxilofaciální chirurgie
14 Konzervační zubní lékařství a endodoncie
15 Tělesná výchova

Považujete vybavení učeben a laboratoří (kapacitu, přístrojové vybavení a pracovní podmínky) za dostatečné?


 

Domníváte se, že zadání otázek u zkoušky bylo jasné a hodnocení Vašich znalostí objektivní?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]