UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Anketa studentů o studiu 2009

Všeobecné lékařství - 5. ročník

Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Interna
2 Interna specializovaných oborů
3 Infekce
4 Epidemiologie
5 Pediatrie
6 Psychiatrie
7 Ortopedie a traumatologie pohyb.ústrojí
8 Neonatologie
9 Gynekologie a porodnictví
10 Ofthalmologie
11 ORL
12 Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče
13 Veřejné zdravotnictví
14 Hygiena
15 Klinická genetika
16 Klinická onkologie
17 Klinická biochemie
18 Chirurgie

Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?


 

Odhadněte v procentech Vaši účast na přednáškách.


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Interna
2 Interna specializovaných oborů
3 Infekce
4 Epidemiologie
5 Pediatrie
6 Psychiatrie
7 Ortopedie a traumatologie pohyb.ústrojí
8 Neonatologie
9 Gynekologie a porodnictví
10 Ofthalmologie
11 ORL
12 Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče
13 Veřejné zdravotnictví
14 Hygiena
15 Klinická genetika
16 Klinická onkologie
17 Klinická biochemie
18 Chirurgie

Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?


 

Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Interna
2 Interna specializovaných oborů
3 Infekce
4 Epidemiologie
5 Pediatrie
6 Psychiatrie
7 Ortopedie a traumatologie pohyb.ústrojí
8 Neonatologie
9 Gynekologie a porodnictví
10 Ofthalmologie
11 ORL
12 Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče
13 Veřejné zdravotnictví
14 Hygiena
15 Klinická genetika
16 Klinická onkologie
17 Klinická biochemie
18 Chirurgie

Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?


 

Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Interna
2 Interna specializovaných oborů
3 Infekce
4 Epidemiologie
5 Pediatrie
6 Psychiatrie
7 Ortopedie a traumatologie pohyb.ústrojí
8 Neonatologie
9 Gynekologie a porodnictví
10 Ofthalmologie
11 ORL
12 Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče
13 Veřejné zdravotnictví
14 Hygiena
15 Klinická genetika
16 Klinická onkologie
17 Klinická biochemie
18 Chirurgie

Považujete vybavení učeben a laboratoří (kapacitu, přístrojové vybavení a pracovní podmínky) za dostatečné?


 

Domníváte se, že zadání otázek u zkoušky bylo jasné a hodnocení Vašich znalostí objektivní?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]