Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Děkan a proděkani
Děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg,CSc.
Proděkani

prof. MUDr. Vladislav Třeška,DrSc.
proděkan pro vědu a výchovu

doc. MUDr. Jaroslav Slípka,CSc.
proděkan pro zahraniční styky

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství

doc. MUDr. Antonín Zicha,CSc.
proděkan pro výuku stomatologie a sociální záležitosti studentů

doc. RNDr. Pavel Fiala,CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterského programu v angličtině

doc. MUDr. Králíčková Milena,Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.