Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Vědecká rada
Předseda doc. MUDr. Kreuzberg Boris CSc. - Klinika zobrazovacích metod, děkan
Členové doc. MUDr. Ferda Jiří Ph.D. - Klinika zobrazovacích metod
doc. RNDr. Fiala Pavel CSc. - Ústav anatomie
prof. MUDr. Filipovský Jan CSc. - 2. interní klinika
prof. MUDr. Gürlich Robert CSc. - Chirurgická klinika 3.LF UK v Praze
doc. MUDr. Hora Milan Ph.D. - Urologická klinika
doc. MUDr. Kobr Jiří Ph.D. - Dětská klinika
doc. MUDr. Koutenský Jaroslav CSc. - Ústav farmakologie a toxikologie
doc. MUDr. Králíčková Milena Ph.D. - Ústav histologie a embryologie
prof. MUDr. Matějovič Martin Ph.D. - 1. interní klinika
doc. MUDr. Opatrná Sylvie Ph.D. - 1. interní klinika
prof. MUDr. Pizinger Karel CSc. - Dermatovenerologická klinika
prof. MUDr. Racek Jaroslav CSc. - Ústav klin.biochem. a lab.diag.
prof. MUDr. Resl Vladimír CSc. - Kožní klinika
doc. MUDr. Rokyta Zdeněk CSc. - Gynekologicko-porod.kl.
prof. MUDr. Ryška Aleš PhD. - Fingerlandův ústav patologie LF Hradec Králové
doc. MUDr. Říčařová Renata CSc. - Oční klinika
prof. MUDr. Skálová Alena CSc. - Ústav patologie
doc. MUDr. Slavíková Jana CSc. - Ústav fyziologie
doc. MUDr. Slípka Jaroslav CSc. - Otorinolaryngologická klinika
prof. MUDr. Třeška Vladislav DrSc. - Chirurgická klinika
doc. MUDr. Vožeh František CSc. - Ústav patologické fyziologie
doc. MUDr. Zicha Antonín CSc. - Stomatologická klinika
Mimouniverzitní
  členové
prof. MVDr. Dyková Iva DrSc. - Parazitologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Chrobok Viktor CSc., Ph.D. - FZS Univerzita Pardubice
prof. Ing. Křen Jiří CSc. - ZČU FAV
Ing. Kunová Jaroslava - FN Plzeň
doc. PhDr. Miňhová Jana CSc. - ZČU FPE
doc. Ing. Němec Ladislav CSc. - ZČU FS
prof. Ing. Rosenberg Josef DrSc. - ZČU FAV
prof. MUDr. Stárek Ivo CSc. - ORL LF UP Olomouc
prof. MUDr. Vaněk Jiří DrSc. - Stom.klinika LF MUNI
prof. Ing. Vostracký Zdeněk DrSc.dr.h.c. - ZČU
RNDr. Zídek Zdeněk DrSc. - Ústav experiment.medicíny Praha
Čestní členové prof. MUDr. Fakan František CSc.
doc. MUDr. Fessl Václav CSc.
prof. MUDr. Kilian Jan DrSc.
JUDr. Kocina Jan
prof. MUDr. Opatrný Karel DrSc.
prof. MUDr.RNDr. Slípka Jaroslav DrSc.
prof. MUDr. Topolčan Ondřej CSc.
prof. MUDr. Valenta Jiří DrSc.

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.