Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Správní delikty chovatelů

Správní delikty chovatelů
 
 Správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí chovatel, který:
a) ztěžuje nebo maří výkon dozoru prováděného příslušným orgánem ochrany zvířat (pokuta 50 000 Kč, při opětovném 200 000 Kč),

b) poruší jinou povinnost stanovenou chovateli tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě (pokuta 50 000 Kč, při opětovném 200 000 Kč).

Výnos pokut je příjmem obcí.

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.