Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Pravidla pro přijímací zkoušky na LF UK v Plzni

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
HUSOVA 3
306 05 PLZEŇ

Pravidla pro přijímací zkoušky na LF UK v Plzni na akademický rok 2010/2011

-   při přijímacích zkouškách mohou uchazeči používat pouze školní kapesní kalkulačku, použití jakéhokoliv typu počítače bude mít za následek vyloučení ze zkoušky

-   uchazeči musí použít pro vyplňování odpovědních formulářů tužku, kterou obdrží před začátkem zkoušky

-   je zakázáno mít při sobě v době konání zkoušky mobilní telefon

-   je zakázáno opisovat a umožnit opisování jinému uchazeči, vše bude mít za následek vyloučení ze zkoušky

-   uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do svých materiálů a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana; fakulta mu toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy o nahlédnutí požádal

-   požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí

-   student, který je během zkoušky akutně indisponován, má možnost využít náhradní termín

-   pokud uchazeč poruší pravidla pro přijímací zkoušky, bude zkouška přerušena bez nároku na náhradní termín

V Plzni, 2010-02-03
doc.MUDr.Boris Kreuzberg,CSc.
děkan LF UK v Plzni

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.