Přehled výuky (akademický rok 2022/2023)

Studijní obor Předmět Ročník ZS LS
Všeobecné lékařství Lékařská chemie a biochemie I. I. - 6/3 Z
Lékařská chemie a biochemie II. II. 6/3 Z, ZK -
Kazuistiky z biochemie ** II. 0/13 Z -
Pathobiochemie ** IV. 30 Z -
Klinická biochemie * V. 30 Z, ZK (blokové studium)
Zubní lékařství Chemie a biochemie I. 3/3 Z 3/3 Z, ZK
* Garantem výuky je Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni, podrobněji viz ZDE
** Volitelné předměty v rámci kreditního systému, ostatní předměty jsou povinné