Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:  Oběžník děkana č. 6/ 2009
Datum publikování: 16.10.2009 Sekce: Vedení LF

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni 

         V Plzni dne 14.10.2009

         Č.j. 3017/09

 

         Oběžník 6/09


Plán edice  skript a učebnic  na rok 2010

 

Ediční komise LF UK v Plzni žádá autory, kteří pracují na rukopisech skript, event. učebnic, aby se přihlásili do plánu skript na rok 2010.  Upozorňujeme, že rukopis skripta musí být dodán v termínu, který si autor určí   a musí být dodán v elektronické i papírové verzi. Pokyny pro předávání rukopisů do Nakladatelství Karolinum najdete na domovské stránce LF UK v Plzni pod heslem: Lidé (adresář)-zaměstnanci UK-Účelová zařízení-Nakladatelství Karolinum- www stránka: http://cupress.cuni.cz/ pod heslem “Informace“.

 

         Návrh skript musí být pečlivě uvážen, bude schvalován na schůzi univerzitní ediční komise, aby bylo možno skripta, která nesmí nahrazovat učebnici, použít i na více fakultách.

 

         Důrazně upozorňujeme autory, kteří nedodali rukopisy, plánované na rok 2009   a předpokládají, že nebudou odevzdány do konce roku 2009, že musí tituly znovu přihlásit !

 

            Všechny návrhy a rukopisy musí být schváleny vedoucím ústavu/kliniky a musí projít recenzním řízením. V zájmu urychlení recenzního řízení prosíme autory o návrh 2 oponentů.

 

         Do plánu skript uveďte tyto údaje:

 

- autor (u každého titul, bydliště, rodné číslo)

- název skripta

- počet stran rukopisu, počet kreseb, fotografií

- náklad (nejméně 300 ks)

- termín dodání rukopisu

- předchozí vydání (kdy?, stupeň přepracování v %, dotisk)

 

Žádáme, abyste návrhy poslali  nejpozději do 13.11.2009,  na pozdější návrhy nebude brán zřetel, na adresu: Prof.Dr. Jaroslav Slípka, Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, Karlovarská 48.

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.,v.r.

               děkan LF UK v Plzni

 

 

 

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.