Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Příkaz děkana č. 1/2009
Datum publikování: 2.11.2009  Sekce: Vedení LF

                                            

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

 

 

Příkaz děkana 3/09

 

              V Plzni dne 26.10.2009

                           Č.j.: 3064/09

     

 

                             Zabezpečení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

                                                                v roce 2009

 

 

 

Na základě ustanovení § 108, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, ukládám vedoucím teoretických ústavů a ostatních pracovišť  LF Plzeň, aby umožnili provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích Lékařské fakulty UK Plzeň v termínu od 2. listopadu do 6. listopadu 2009.

 

Složení prověrkové komise:  Ing. František Barták -  zástupce zaměstnanců

                                                    Ing. Petr Vais              - vedoucí TO

                                                    pí. Jana Smolková      - PO

                                                    p. Jindřich Polívka      - BOZP

 

 

 

Prověrky zaměřit na:

 

- Vyhledání rizik ohrožujících bezpečnost zaměstnanců při práci.

- Zabezpečování zdravotní způsobilosti k práci ( lékařské prohlídky zaměstnanců).

- Kontrola, zda jsou prováděna školení BP studentů na pracovištích

- Kontrola zda jsou plněny podmínky odborných způsobilostí ( svářeči, řidiči obsluhy TN)

- Kontrolu, zda jsou prováděny provozní a periodické revize.

- Provedení fyzické kontroly všech prostor pracoviště.

- Opatření k odstranění nedostatků a závad.    

 

 

Bezpečnostnímu technikovi ukládám:

 

Na základě rozhodnutí komise vypracovat souhrnnou zprávu o výsledcích kontroly do 21.12.2009

 

 

 

                                                                     Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.,v.r.

děkan LF UK v Plzni

Zpracoval:

Jindřich Polívka – bezpečnostní technik

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.