Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Oběžník děkana č. 2/ 2010
Datum publikování: 10.3.2010  Sekce: Vedení LF

Lékařská fakulta UK v Plzni                                                                               V Plzni 3.3. 2010

Vedoucím ústavů a klinik                                                                                       č.j. 2023/2010

 

 

Oběžník děkana 2/2010

 

Věc: FRVŠ-vyhlášení výběrového řízení pro rok 2011

 

Projekty pro r. 2011 budou podávány pouze v informačním systému ISAAR-F – http://frvs.vsb.cz/frvs/ , tedy pouze elektronicky do termínu 9. dubna 2010.

 

Pokud jste již v systému zaregistrováni, vyplňte pouze své registrační jméno a heslo ( Váš osobní a důvěrný údaj!), zkontrolujte své údaje a můžete v systému pracovat.

Pokud zaregistrováni dosud nejste, obraťte se na e-mail: hana.rerichova@lfp.cuni.cz či tel.: 377593440 k získání registračního kódu pracoviště platného pro LF UK v Plzni.

 

Za bezchybné vyplnění přihlášky odpovídá pouze řešitel, nikdo jiný nemá k vyplnění přístup. Z děkanátu vám může být přihláška z důvodu formálních nedostatků vrácena, ale opravy může provádět pouze řešitel. Proto věnujte mimořádnou pozornost uživatelské příručce  a podrobným informacím k jednotlivým tematickým okruhům (viz přiložené Vyhlášení)

 

Dotaci na řešení vzdělávacích  projektů lze získat v tematických okruzích:

A-Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku včetně    knihoven a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání. V TO A, kde lze žádat o dotaci min. 250 tis. a max. 1, 75 mil., a to pouze na kapitálové výdaje, může LF UK v Plzni podat max.4 projekty. Z tohoto důvodu žádám ty řešitele, kteří chtějí podat projekt v tomto TO, aby zaslali stručnou anotaci projektu do 15. 3. 2010  elektronicky na adresu hana.rerichova@lfp.cuni.cz

 

Povinnou přílohou projektu je nabídka požadovaného zařízení uložená v elektronické podobě.

 

C-Poradenská a informační centra

E- Vysokoškolské knihovny

F-Inovace studijních programů (podokruh F3-inovace biomedic. stud. předmětů)

G-Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávacích činností (podokruh G3-projekty zaměřené na biomedic. obory)

V TO G mohou žádat o dotaci pouze studenti v prezenční formě DSP, kteří budou studovat po celý kalendářní rok 2011.

Pokud v TO F3 a G3 projekt předpokládá použití experimentálních zvířat či práci s údaji nemocných, dodejte, prosím, s projektem v elektronické podobě zároveň souhlas etické komise nebo odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty.

 

Plné znění Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011  (pdf)

 

 

 

                                                                                   Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., v.r.

                                                                                                     děkan fakulty 

 

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.