Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Informace o přijímacím řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok 2008/2009


Formulář je ve formátu Microsoft .XLS Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu

LF UK v Plzni otevírá tyto studijní programy:

doktorské:

Anatomie, histologie a embryologie
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patologická fyziologie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Lékařská mikrobiologie
Neurologie, psychiatrie
Otorinolaryngologie
Patologie
Pediatrie
Radiologie
Sociální lékařství
Stomatologie
Vnitřní nemoci

- forma studia je prezenční nebo kombinovaná
- standardní doba studia je 3 roky, studium v kombinované formě trvá max. 8 let
- absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul Ph.D.

Podmínky pro přijetí

- zaslání přihlášky ke studiu včetně potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku (500,-Kč) do 30.4. 2008
- úspěšné zakončení studia na úrovni magisterského

Přihlášky ke studiu

Na všechny studijní programy se zasílají na oddělení vědy a vzdělání
Děkanátu LF UK v Plzni.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu s manipulačním poplatkem.

Uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z českého jazyka

Na přihlášce ke studiu musí být potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře.

Přijímací pohovory se budou konat v červnu 2008. Náhradní termín pro přijímací zkoušky je červenec 2008.

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta
Husova 3
306 05 Plzeň

Číslo účtu:
Komerční banka Plzeň - město
č.ú. 61633311/0100
variabilní symbol 602 13 10
specifický symbol - rodné číslo uchazeče
IBAN: CZ15 0100 0000 0000 6163 3311

Další informace o studiu je možné získat na oddělení vědy a vzdělání, tel. 377 593 466 nebo na internetové adrese www.lfp.cuni.cz.

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.