II. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium  
         
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
         
Cizí jazyk "B"   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá        
Fyziologie   4/4 Z 6/5 Z, ZK 22
doc. MUDr. J. Slavíková, CSc.        
Histologie a embryologie   2/3 Z, ZK 0 5
doc. MUDr. J. Kočová, CSc.        
Lékařská biochemie   2/4 Z 4/4 Z, ZK 14
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.; prof. MUDr. R. Černý, CSc.        
Mikrobiologie    0 0/2 Z 2
RNDr. K. Fajfrlík        
Obecná a medicínská sociologie   0 1/1 Z 1
doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.; PhDr. V. Dvořáková      
Tělesná výchova   0/2 Z 0/2 Z 1
Mgr. M. Červený        
Topografická anatomie   2/4 Z, ZK 0 5
doc. RNDr. P. Fiala, CSc.        
Praxe - Péče o nemocné    0 3 týdny, Z 3
         
celkem povinné předměty       56
celkem volitelné předměty       4
Studenti, kteří neměli v 1. ročníku angličtinu "A", zapíší  povinně jednu z forem angličtiny "B".  
Ostatní volí němčinu, francouzštinu nebo latinu II., cizinci volí povinně jednu z forem angličtiny.