II. ročník zubní lékařství - prezenční studium  
   
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
                                     
Biochemie   2/1,5 Z, ZK 0 6
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.; doc. MUDr. J. Kotyza, CSc.      
Biologie a genetika   2/2 Z, ZK 0 5
doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.        
Fyziologie   3/3 Z 3/3 Z, ZK 16
doc. MUDr. J. Slavíková, CSc.        
Histologie a embryologie   1/3 Z, ZK 0 3
doc. MUDr. J. Kočová, CSc.        
Klinické zubní lékařství   0/0  0/2 Z 2
MUDr. J.Stehlíková, MUDr.H.Altschulová        
Patologie   0 2/2 Z 3
prof. MUDr. A. Skálová, CSc.        
Preklinické zubní lékařství   2/4 Z 2/1 ZK 12
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. A. Chlanová; MUDr.H. Hecová      
Preventivní zubní lékařství a kariologie   2/0  0 0
MUDr. J.Stehlíková, prof.MUDr.J.Kilian,DrSc.         
Protetická technologie   0 1/5 Z, ZK 2
doc. MUDr. A. Zicha, CSc., MUDr.A.Chlanová        
Psychologie a komunikace s pacientem   0/1 Z 0 1
doc. MUDr. J. Beran, CSC.        
Tělesná výchova   0/2 Z 0/2 Z 1
Mgr. M. Červený        
Topografická anatomie hlavy a krku   0 1/1 Z, ZK 3
doc. RNDr. P. Fiala, CSc.        
Prázdninová praxe     1 týden 1
         
celkem povinné předměty       55
celkem volitelné předměty       5
POZN.: Preventivní zubní lékařství a kariologie - podmínkou pro získání kreditu je splnění testu.