III. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
 
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
         
Farmakologie   0 1/2 Z 3
doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.; prof. MUDr. V. Eybl, DrSc.      
Imunologie   2/1 Z, ZK 0 2
doc. MUDr. P. Panzner, CSc.        
Interna   0 2/3 Z 3
doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.        
Interní propedeutika   3/4 Z, ZK 0 6
doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.        
Lék. psychologie a komunikace s nemocným 1/1 Z 1/2 Z, ZK 5
doc. MUDr. J. Beran, CSc.        
Mikrobiologie   3/2 Z, ZK 0 5
RNDr. K. Fajfrlík        
Patofyziologie   2/3 Z 3/4 Z, ZK 13
doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.        
Patologie   5/3 Z 4/3 Z, ZK 17
prof. MUDr. M. Michal; prof. MUDr. A. Skálová, CSc.      
Tělesná výchova 0/2 Z 0/2 Z 1
Mgr. M. Červený        
celkem povinné předměty       55
celkem volitelné předměty       10
celkem volitelné předměty       5