IV. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
         
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
         
Dermatovenerologie   0/1 Z 0/1,5 Z, ZK 5
prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.      
Farmakologie   4/2 Z, ZK 0 9
doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.; prof. MUDr. V. Eybl, DrSc.      
Chirurgická propedeutika   2/2 Z, ZK 0 4
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.        
Chirurgie   0 2/3 Z 3
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.        
Interna   2/3 Z 2/3 Z 9
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.        
Molekulární onkologie   1/1 Z 0 1
doc. Ing. J. Hatina, CSc.; doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D.      
Neurologie   1/2 Z 1/2 Z, ZK 9
MUDr. J. Polívka, CSc.        
Radiologie a nukleární medicina   1/1 Z 1/1 Z, ZK 3
doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.        
Soudní lékařství   0 1/1 Z, ZK 4
doc. MUDr. H. Kvapilová, CSc.; MUDr. M. Dvořák      
Stomatologie   1/1 Z, ZK 0 2
doc. MUDr. A. Zicha, CSc., prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.      
Tělovýchovné lékařství   1/1 Z 0 1
prof. MUDr. V. Zeman, CSc.        
Praxe : Chirurgie   0 2 týdny, Z 3
             Interna   0 2 týdny, Z 3
celkem povinné předměty       56
celkem volitelné předměty       4