IV. ročník zubní lékařství - prezenční studium   
   
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
                                       
Dětské zubní lékařství   2/0 0  
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. V. Merglová, CSc.      
Chirurgie   2/2 Z 2/2 Z 4
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.        
Infekce a epidemiologie   1/1 Z, ZK 0 2
MUDr. J. Táborská, Ph.D.; doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc.      
Interna   2/2 Z 2/2 Z, ZK 3
doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.        
Klinické zubní lékařství   0/12 Z 0/18 Z 9
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. J. Walter, Ph.D.      
Konservační zubní lékařství a endodoncie   1/0 Z, ZK 0 8
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. E. Záhlavová, CSc.      
Neurologie   1/1 Z, ZK 0 3
MUDr. J. Polívka, CSc.        
Oftalmologie   1/1 Z, ZK 0 2
doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.        
Orální a maxillofaciální chirurgie   1/0 1/0 Z, ZK 7
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. R. Houba, Ph.D.      
Ortodoncie   1/0 1/0  
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. J. Tichý; MUDr. J. Oulická      
Parodontologie   0 1/0 Z, ZK 3
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. P. Poleník, CSc.      
Pediatrie   0 1/1 Z, ZK 4
doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D.        
Porodnictví a gynekologie   0 1/1 Z, ZK 2
doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.        
Protetika   1/0 1/0 Z, ZK 6
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. E. Cimbura, CSc.      
Prázdninová praxe   4 týdny 2
       
Volitelné předměty       5
         
celkem povinné předměty       55
celkem volitelné předměty       5