V. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
       
    Počet hodin počet
Název předmětu   za rok kreditů
       
Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče 45 Z, ZK 3
doc. MUDr. E. Kasal, CSc.      
Epidemiologie   30 Z, ZK 2
doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc.      
Gynekologie a porodnictví   90 Z 7
doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.      
Hygiena   30 Z 1
doc. Ing. Z. Zloch, CSc.      
Chirurgie   30 Z 2
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.      
Infekce   45 Z, ZK 3
MUDr. J. Táborská, Ph.D.      
Interna   30 Z 2
doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.      
Interna specializovaných oborů   30 Z 2
MUDr. V. Machartová, Ph.D.      
Klinická biochemie   30 Z, ZK 2
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.      
Klinická genetika   15 Z 1
MUDr. I. Šubrt      
Klinická onkologie    30 Z 1
MUDr. J. Fínek, Ph.D.      
Neonatologie   25 Z 2
MUDr. J. Dort      
Oftalmologie   45 Z, ZK 4
doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.      
ORL   45 Z, ZK 4
doc. MUDr. J. Slípka, CSc.      
Ortopedie a traumatologie phyb.ústrojí   60 Z, ZK 4
prof. MUDr. K. Koudela, CSc.      
Pediatrie   50 Z 5
doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D.      
Psychiatrie   60 Z, ZK 4
doc. MUDr. J. Beran, CSc.      
Veřejné zdravotnictví   30 Z 1
doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.      
celkem povinné předměty     50
celkem volitelné předměty     10