VI. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
Povinné předměty - BLOKOVÁ VÝUKA
                                      
    Délka bloku počet
Název předmětu   v týdnech kreditů
       
Gynekologie a porodnictví   4 SRZ 10
doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.      
Chirurgie (urologie, neurochirurgie, kardiochirurgie) 9 SRZ 16
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.      
Interna   11 SRZ 16
doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.      
Pediatrie   2 SRZ 10
doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D.      
Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena 2 SRZ 8
doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.; doc. Ing. Z. Zloch, CSc.    
celkem povinné předměty     60
celkem volitelné předměty     0