Podmínkou zápisu do 2. ročníku je získání nejméně 42 kreditů. 
Zapsání předmětů 2. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 2. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis prerekvizity ke zkoušce
E0204477 Preklinické zubní lékařství II. Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
    Preklinické zubní lékařství I. - Z Preklinické zubní lékařství I.-Z
    Anatomie - Z Anatomie - Z, ZK  
        Chemie - Z   Chemie - Z, ZK  
E0203004 Histologie a embryologie II. Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
    Histologie a embryologie I. - Z Histologie a embryologie I.-Z
                 
E0204011 Fyziologie Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
    Histologie a embryologie I. - Z Histologie a embryologie I.-Z
        Histologie a embryologie II.-Z,ZK
    Biologie a genetika I. - Z Biologie a genetika I. - Z
    Latina - Z Latina - Z, ZK  
    Inf. v zub. lék. - Z Inf. v zub. lék. - Z  
    Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
        Top. anatomie - Z, ZK
E0203030 Biologie a genetika II.   Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
    Anatomie - Z Anatomie - Z, ZK  
        Chemie - Z   Chemie - Z, ZK  
E0203010 Biochemie Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
    Chemie - Z Chemie - Z, ZK  
    Biologie a genetika I. - Z Biologie a genetika I. - Z
        Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
E0204013 Patologie I. Histologie a embryologie I. - Z      
    Anatomie - Z      
    Chemie - Z      
    Biofyzika - Z      
E0203390 Psychologie a komunikace s Histologie a embryologie I. - Z      
  pacientem Chemie - Z    
    Anatomie - Z    
        Latina - Z        
E0204471 Klinické zubní lékařství I. Preklinické zubní lékařství I. - Z      
    Anatomie - Z    
    Chemie - Z    
        Biofyzika - Z        
E0204045 Protetická technologie a Preklinické zubní lékařství I. - Z Preklinické zubní lékařství I. - Z
  materiály Biofyzika - Z Biofyzika - Z, ZK  
                 
E0204010 Topografická anatomie hlavy Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
  a krku