Podmínkou zápisu do 4. ročníku je získání nejméně 179 kreditů. 
Zapsání předmětů 4. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 4. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity k zápisu   prerekvizity ke zkoušce  
                     
E0108030 Dermatovenerologie   Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK  
      Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK  
                     
E0107033 Chirurgická propedeutika Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK      
      Patofyziologie - Z, ZK Patofyziologie - Z, ZK  
      Farmakologie - Z   Farmakologie - Z  
                     
E0108033 Chirurgie     Chirurgická propedeutika - Z, ZK        
                     
E0108120 Soudní lékařství   všechny předměty předchozího všechny předměty předchozího      
        ročníku      ročníku      
E0107035 Radiologie   Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK    
E0108035     Patofyziologie - Z, ZK Patofyziologie - Z, ZK  
                     
E0107023 Interna     Mikrobiologie - Z, ZK          
E0107025     Imunologie - Z, ZK    
E0108023     Lék. psychologie - Z, ZK  
E0108025     Patologie - Z, ZK    
      Patofyziologie - Z, ZK  
      Interní propedeutika - Z, ZK  
                     
E0107031 Neurologie   Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK    
E0108031     Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK  
      Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK  
      Patofyziologie - Z, ZK Patofyziologie - Z, ZK  
      Interní propedeutika - Z, ZK Interní propedeutika - Z, ZK
                     
E0107015 Farmakologie   Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK    
      Patofyziologie - Z, ZK Patofyziologie - Z, ZK  
      Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK  
      Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK  
                     
E0107041 Stomatologie   Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK  
      Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK  
      Farmakologie - Z   Farmakologie - Z  
      Patologie - Z, ZK   Patologie - Z, ZK