Podmínkou zápisu do 4. ročníku je získání nejméně 179 kreditů. 
Zapsání předmětů 4. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 4. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis prerekvizity ke zkoušce
E0208033 Chirurgie Patologie II. - Z    
      Fyziologie - Z  
      Farmakologie - Z  
             
E0208025 Infekce a epidemiologie Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
      Fyziologie - Z, ZK Fyziologie - Z, ZK
      Imunologie - Z, ZK Imunologie - Z, ZK
             
E0208380 Neurologie   Mikrobiologie - Z, ZK Mikrobiologie - Z, ZK
      Imunologie - Z, ZK Imunologie - Z, ZK
      Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
      Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
      Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
       
E0208036 Oftalmologie   Farmakologie - Z, ZK   Farmakologie - Z, ZK
      Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
      Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
               
E0208029 Pediatrie   Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
      Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
      Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
      Imunologie - Z, ZK Imunologie - Z, ZK
      Mikrobiologie - Z, ZK Mikrobiologie - Z, ZK
               
E0208480 Porodnictví a gynekologie Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
      Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
      Mikrobiologie - Z, ZK Mikrobiologie - Z, ZK
      Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
               
E0207471 Forensní zubní lékařství Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
      Preklinické zubní lékařství - Z, ZK Preklinické zubní lékařství - Z, ZK
      Protetické technologie a mat. - Z,ZK Protetické technologie a mat. - Z, ZK
    Dentální rentgenologie - Z, ZK Dentální rentgenologie - Z, ZK
               
E0208470 Klinické zubní lékařství III.   Klinické zubní lékařství II. - Z    
             
E0208023 Interna     Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
E0208310     Imunologie - Z, ZK Imunologie - Z, ZK
      Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
      Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
      Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
      Psychologie a komunikace - Z, ZK Psychologie a komunikace - Z, ZK