I. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
         
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
         
Anatomie   4/3 Z 4/3 Z, ZK 20
doc. RNDr. P. Fiala, CSc.        
Biofyzika   0 3/4 Z, ZK 8
MUDr. J. Beneš, Ph.D.        
Cizí jazyk "A"   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá      
Čeština pro cizince   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá        
Histologie a embryologie I.   0 2/3 Z 5
doc. MUDr. J. Kočová, CSc.        
Latina " A "   0/2 Z, ZK 0 3
Mgr. A. Holá        
Latina "B"   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá        
Lékařská chemie    3/3 Z, ZK 0 7
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.; doc. MUDr. V. Habermann, CSc.      
Obecná biologie   2/2 Z 1/3 Z, ZK 9
doc. Ing. J. Hatina, CSc.; Doc. MUDr. M. Ludvíková, Ph.D.      
Tělesná výchova I.   0/2 Z 0/2 Z 1
Mgr. M. Červený        
Výpočetní technika   0/1 Z 0 1
MUDr. J. Beneš, Ph.D.; MUDr. L. Bolek, Ph.D.        
Základy první pomoci   1/1 Z 0 3
doc. MUDr. E. Kasal, CSc.      
celkem povinné předměty       60
celkem volitelné  předměty       0
Cizinci (mimo studenty ze SR) zapisují v 1. ročníku pouze latinu a češtinu pro cizince.      
Každý posluchač zapíše povinně latinu. Studenti, kteří měli na střední škole latinu jako   
povinný nebo povinně volitelný předmět, zapíší formu "A" , ostatní formu "B".