I. ročník zubní lékařství - prezenční studium  
 
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
         
Anatomie   4/3 Z 4/3 Z, ZK 18
doc. RNDr. P. Fiala, CSc.        
Biofyzika   2/2 Z, ZK 0 7
MUDr. J. Beneš, Ph.D.        
Biochemie I.   0 2/1,5 Z 3
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.; doc. MUDr. J. Kotyza, CSc.      
Biologie a genetika I.   0 2/2 Z 3
doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.        
Cizí jazyk   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá        
Čeština pro cizince   0/2 Z 0/2 Z, ZK 3
Mgr. A. Holá        
Histologie a embryologie I.   0 2/1 Z 3
doc. MUDr. J. Kočová, CSc.        
Chemie   2/3 Z, ZK 0 7
prof. MUDr. J. Racek, DrSc.; doc. MUDr. V. Habermann, CSc.    
Informatika v zubním lékařství   0/1 Z 0 2
MUDr. J. Beneš, Ph.D.; MUDr. L. Bolek, Ph.D.        
Latina A   0/2 Z, ZK 0 2
Mgr. A. Holá        
Latina B   0/2 Z 0/2 Z, ZK 2
Mgr. A. Holá        
Preklinické zubní lékařství I.   2/4 Z 2/4 Z 9
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. H. Hecová, MUDr.A.Chlanová      
Tělesná výchova I.   0/2 Z 0/2 Z 1
Mgr. M. Červený      
Základy první pomoci   1/1 Z 0 2
doc. MUDr. E. Kasal, CSc.        
celkem povinné předměty       60
celkem volitelné předměty       0
Cizinci ( mimo studenty ze SR) zapisují v I. ročníku pouze latinu a češtinu pro cizince.  
Každý posluchač zapíše povinně latinu. Studenti, kteří měli na  střední škole latinu jako     
povinný nebo povinně volitelný  předmět, zapíší formu "A", ostatní formu "B".