III. ročník zubní lékařství - prezenční studium  
   
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
       
Dentální rtg   1/1 Z, ZK 0 3
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. R. Houba, Ph.D.      
Dermatovenerologie   1/1 Z, ZK 0 3
prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.        
Farmakologie   2/1 Z 2/1 Z, ZK 5
doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.        
Imunologie   0 0/1 Z, ZK 2
doc. MUDr. P. Panzner, CSc.        
Interna I.   0 3/2 Z 4
prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.        
Klinické zubní lékařství II.   0/6 Z 0/6 Z 10
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. L. Hostička      
Konzervační zubní lék. a endodoncie I.   1/0 1/0  
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. E. Záhlavová, CSc.      
Mikrobiologie   2/2 Z, ZK 0 3
RNDr. K. Fajfrlík, Ph.D.        
Orální a maxilofaciální chirurgie I.   1/0 1/0  
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. R. Houba, Ph.D.      
Orální biologie   0 1/0 Z, ZK 2
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. P. Poleník, CSc.      
Patologická fyziologie   0 2/2 Z, ZK 7
doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.        
Patologie II.   2/2 Z, ZK 0 10
prof. MUDr. A. Skálová, CSc.        
Protetické zubní lékařství   1/0 1/0  
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. E. Cimbura, CSc.      
Psychiatrie   1/1 Z, ZK 0 3
doc. MUDr. J. Beran, CSc.      
Tělesná výchova III.   0/2 0 1
Mgr. M. Červený        
Prázdninová praxe   2 týdny, Z 2
       
Volitelné předměty   0 0 5
         
celkem povinné předměty       55
celkem volitelné předměty       5