V. ročník zubní lékařství - prezenční studium  
   
         
    ZS LS počet
Název předmětu   P/C P/C kreditů
                                      
Anesteziologie   1/1 Z, ZK 0 4
doc. MUDr. E. Kasal, CSc.        
Dětské zubní lékařství II.   0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. V. Merglová, CSc.      
Chirurgie II.   1/2 Z, ZK 0 6
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.        
Klinické zubní lékařství IV.   2/18 Z 2/6 Z 10
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. H. Hecová        
Konzervační zubní lékařství   0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. E. Záhlavová, CSc.    
Managment   0/1 Z 0 1
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. R. Houba        
Orální a maxilofaciální chirurgie III.   3/0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. R. Houba, Ph.D.      
Orální medicína   1/1 Z 0 2
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. P. Poleník, CSc.      
ORL   2/1 Z, ZK 0 4
doc. MUDr. J. Slípka, CSc.        
Ortodoncie II.   0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. J. Tichý; MUDr. J. Oulická      
Parodontologie II.   0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; doc. MUDr. H. Houbová, CSc.      
Protetické zubní lékařství   0 0/2 SRZ 5
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.; MUDr. E. Cimbura, CSc.      
Veřejné zdravotnictví a hygiena   1/1 Z, ZK 0 2
doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.; doc. Ing. Z. Zloch, CSc.      
Forenzní zubní lékařství    0,5/0,5Z,ZK 0 1
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.        
celkem povinné předměty       60