VI. ročník - všeobecné lékařství - prezenční studium 
Povinné předměty - BLOKOVÁ VÝUKA
                                      
    Délka bloku počet
Název předmětu   v týdnech kreditů
       
Gynekologie a porodnictví II.   4 SRZ 10
doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.      
Chirurgie III. (urologie, neurochirurgie, kardiochirurgie) 9 SRZ 16
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.      
Interna IV.   11 SRZ 16
prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.      
Pediatrie II.   2 SRZ 10
doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D.      
Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena 2 SRZ 8
doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.; doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.    
celkem povinné předměty     60
celkem volitelné předměty     0