Podmínkou zápisu do 2. ročníku je získání nejméně 40 kreditů. 
Zapsání předmětů 2. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 2. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit.
Cizí jazyk B si student vybírá jiný než v 1. ročníku. 
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis   prerekvizity ke zkoušce
E0103070 Top. anatomie   Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
                   
E0103004 Histologie a embryologie II. Histologie a embryologie I.-Z Histologie a embryologie I.-Z
      Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
                   
E0104137 Lékařská biochemie   Lékařská chemie - Z   Lékařská chemie - Z, ZK
      Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
      Obecná biologie - Z   Obecná biologie - Z, ZK
      Anatomie - Z   Anatomie - Z, ZK  
                   
E0104011 Fyziologie     Anatomie - Z    Anatomie - Z, ZK  
      Histologie a embryologie I.-Z Histologie a embryologie I.-Z
        Histologie a embryologie II.-Z,ZK
      Obecná biologie - Z   Obecná biologie - Z, ZK
      Latina - Z   Latina - Z, ZK  
      Výpočetní technika - Z Výpočetní technika - Z
      Biofyzika - Z   Biofyzika - Z, ZK  
              Top. anatomie - Z, ZK
E0104084 Mikrobiologie I.   Obecná biologie - Z        
      Anatomie - Z      
                   
E0104125 Cizí jazyk B   Cizí jazyk A - Z Cizí jazyk A - Z, ZK  
E0104126        
E0104127        
E0104128        
E0104129        
E0104130