Podmínkou zápisu do 3. ročníku je získání nejméně 98 kreditů.
Zapsání předmětů 3. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit.
Přihláška na zkoušku z předmětů 3. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit.
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis   prerekvizity ke zkoušce
                   
E0105084 Mikrobiologie II.   Mikrobiologie I. - Z Mikrobiologie I. - Z  
      Histologie a embryologie II. - Z Histologie a embryol. II. - Z, ZK
      Fyziologie - Z Fyziologie - Z, ZK  
                   
E0106013 Patologie   Histologie a embryol. II. - Z Histologie a embryol. II. - Z, ZK
      Lékařská biochemie - Z, ZK Lékařská biochemie - Z, ZK
      Top. anatomie - Z Top. anatomie - Z, ZK
      Fyziologie - Z, ZK Fyziologie - Z, ZK  
                   
E0106014 Patofyziologie   Histologie a embryol. II. - Z Histologie a embryol. II. - Z, ZK
      Fyziologie - Z, ZK Fyziologie - Z, ZK  
      Lékařská biochemie - Z, ZK Lékařská biochemie - Z, ZK
                   
E0106310 Interna I.   Top. anatomie - Z      
E0106023     Histologie a embryol. II. - Z    
      Lékařská biochemie - Z    
      Fyziologie - Z    
                   
E0106113 Lékařská psychologie Histologie a embryol. II. - Z Histologie a embryol. II. - Z, ZK
      Top. anatomie - Z Top. anatomie - Z, ZK
      Lékařská biochemie - Z Lékařská biochemie - Z, ZK
      Fyziologie - Z Fyziologie - Z, ZK  
      Mikrobiologie I. - Z Mikrobiologie I. - Z  
      Obecná a med. sociologie - Z Obecná a med. sociologie - Z
        Praxe - Z     Praxe - Z    
E0105310 Interní propedeutika   Top. anatomie - Z   Top. anatomie - Z, ZK
E0105022     Histologie a embryol. II. - Z Histologie a embryol. II. - Z, ZK
      Lékařská biochemie - Z Lékařská biochemie - Z, ZK
      Fyziologie - Z Fyziologie - Z, ZK  
                   
E0106015 Farmakologie   Fyziologie - Z      
      Lékařská biochemie - Z    
      Mikrobiologie I. - Z    
                   
E0105085 Imunologie   Lékařská biochemie - Z Lékařská biochemie - Z, ZK
        Fyziologie - Z   Fyziologie - Z, ZK