Podmínkou zápisu do 3. ročníku je získání nejméně 104 kreditů. 
Zapsání předmětů 3. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 3. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis prerekvizity ke zkoušce
E0205370 Dermatologie Top. anatomie hlavy a krku - Z   Top. anatomie hlavy a krku - Z, ZK
    Fyziologie - Z Fyziologie - Z, ZK  
    Histologie a embryologie II. - Z Histologie a embryologie II.-Z,ZK
        Biochemie II. - Z   Biochemie II. - Z, ZK  
E0206015 Farmakologie Top. anatomie hlavy a krku - Z   Top. anatomie hlavy a krku - Z, ZK
    Fyziologie - Z Fyziologie - Z, ZK  
    Histologie a embryologie II. - Z Histologie a embryologie II.-Z,ZK
    Biologie a genetika II. - Z Biologie a genetika II. - Z, ZK
    Biochemie II. - Z Biochemie II. - Z, ZK  
               
E0205084 Mikrobiologie   Histologie a embryologie II. - Z   Histologie a embryologie II.-Z,ZK
    Biochemie II.- Z Biochemie II. - Z, ZK  
    Fyziologie - Z   Fyziologie - Z, ZK  
                 
E0206085 Imunologie Biochemie II. - Z Biochemie II. - Z, ZK  
        Fyziologie - Z   Fyziologie - Z, ZK  
E0205500 Patologie II. Histologie a embryologie II. - Z   Histologie a embryologie II.-Z,ZK
    Fyziologie - Z, ZK Fyziologie - Z, ZK  
    Biochemie II. - Z, ZK Biochemie II. - Z, ZK  
        Top.anatomie hlavy a krku - Z   Top.anatomie hlavy a krku - Z, ZK
E0206014 Patologická fyziologie Histologie a embryologie II. - Z Histologie a embryologie II.-Z,ZK    
    Fyziologie - Z, ZK   Fyziologie - Z, ZK  
    Biochemie II. - Z, ZK   Biochemie II. - Z, ZK  
           
E0206024 Interna Top.anatomie hlavy a krku - Z      
    Histologie a embryologie II. - Z    
    Biochemie II. - Z    
    Fyziologie - Z      
E0206096 Orální biologie   Histologie a embryologie II. - Z   Histologie a embryologie II.-Z,ZK
    Biologie a genetika II. - Z Biologie a genetika II. - Z, ZK
    Preklinické zubní lék. II. - Z, ZK Preklinické zubní lék. II. - Z, ZK
    Prev. zub. lék. a kariologie - Z      
E0205390 Psychiatrie Psychologie a komunikace - Z Psychologie a komunikace - Z    
    Biochemie II. - Z Biochemie II. - Z, ZK  
        Fyziologie - Z   Fyziologie - Z, ZK  
E0206470 Klinické zubní lék. Preklinické zubní lék. II. - Z, ZK    
    Prev. zub. lék. a kariologie - Z    
        Protetické technologie a mat. - Z        
E0205472 Dentální RTG Preklinické zubní lék. II. - Z, ZK   Preklinické zubní lék. II. - Z, ZK
    Protetické technologie a mat. - Z Protetické technologie a mat.-Z, ZK
        Top.anatomie hlavy a krku - Z   Top.anatomie hlavy a krku-Z,ZK