Podmínkou zápisu do 4. ročníku je získání nejméně 179 kreditů. 
Zapsání předmětů 4. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 4. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu prerekvizity pro zápis prerekvizity ke zkoušce
E0208033 Chirurgie Patologie II. - Z    
    Fyziologie - Z  
    Farmakologie - Z    
E0208025 Infekce a epidemiologie Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
    Fyziologie - Z, ZK Fyziologie - Z, ZK
    Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK
E0208380 Neurologie Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
    Imunologie - Z, ZK Imunologie - Z, ZK
    Farmakologie - Z, ZK   Farmakologie - Z, ZK
    Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
    Patologická fyziologie - Z, ZK   Patologická fyziologie - Z, ZK
E0208036 Oftalmologie Farmakologie - Z, ZK   Farmakologie - Z, ZK
    Patologická fyziologie - Z, ZK   Patologická fyziologie - Z, ZK
    Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
E0208029 Pediatrie Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
    Patologická fyziologie - Z, ZK   Patologická fyziologie - Z, ZK
    Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
    Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK
    Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
E0208480 Porodnictví a gynekologie Patologie II. - Z, ZK Patologie II. - Z, ZK
    Patologická fyziologie - Z, ZK Patologická fyziologie - Z, ZK
    Mikrobiologie - Z, ZK Mikrobiologie - Z, ZK
    Farmakologie - Z, ZK Farmakologie - Z, ZK
           
E0207475 Konzervační zubní lékařství Klinické zubní lékařství II. Z Klinické zubní lékařství II. Z
  a endodoncie Preklinické zubní lékařství - Z, ZK   Preklinické zubní lékařství - Z, ZK
    Dentální rentgenologie - Z, ZK   Dentální rentgenologie Z, ZK
E0208470 Klinické zubní lékařství III. Klinické zubní lékařství II. - Z    
           
E0208023 Interna   Mikrobiologie - Z, ZK   Mikrobiologie - Z, ZK
E0208310   Imunologie - Z, ZK   Imunologie - Z, ZK
    Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
    Patologická fyziologie - Z, ZK   Patologická fyziologie - Z, ZK
    Farmakologie - Z, ZK   Farmakologie - Z, ZK
    Psychologie a komunikace - Z, ZK   Psychologie a komunikace - Z, ZK
E0207474 Orální a maxillofaciální chir. Preklinické zubní lékařství - Z, ZK   Preklinické zubní lékařství - Z, ZK
  Klinické zubní lékařství II. - Z   Klinické zubní lékařství II. - Z
  Dentální rentgenologie - Z, ZK   Dentální rentgenologie Z, ZK
      Patologie II. - Z, ZK   Patologie II. - Z, ZK
E0208477 Protetika   Preklinické zubní lékařství - Z, ZK   Preklinické zubní lékařství - Z, ZK
    Protetická technologie - Z, ZK   Protetická technologie Z, ZK
    Klinické zubní lékařství II. - Z   Klinické zubní lékařství II. - Z
      Dentální rentgenologie - Z, ZK   Dentální rentgenologie Z, ZK
E0208473 Parodontologie Preklinické zubní lékařství - Z, ZK   Preklinické zubní lékařství - Z, ZK
    Klinické zubní lékařství II. - Z   Klinické zubní lékařství II. - Z
      Orální biologie - Z, ZK   Orální biologie - Z, ZK